Eksamensgebyrer

Eksamensavgift for ordinær eksamen er normalt inkludert i studieavgiften. Desentralisert eksamen belastes med en egen avgift. Kontinuasjonseksamener belastes også med en egen eksamensavgift. Dersom kontinuasjonseksamen skyldes sykdom med legeerklæring eller annen godkjent særskilt grunn, bortfaller eksamensavgiften.

For skoleåret 2020/2021 gjelder følgende priser:

800,- kr for alle kontinuasjonseksamener
1600,- kr for kontinuasjon av Bacheloroppgave
800,- kr for desentralisert eksamen