Eksamensgebyrer » | Høyskolen for ledelse og teologi

Eksamensgebyrer

 

Eksamensavgift for ordinær eksamen er normalt inkludert i studieavgiften. Desentralisert eksamen belastes med en egen avgift. Kontinuasjonseksamener belastes også med en egen eksamensavgift. Dersom kontinuasjonseksamen skyldes sykdom med legeerklæring eller annen godkjent særskilt grunn, bortfaller eksamensavgiften.

.

For skoleåret 2020/2021 gjelder følgende priser:

800,- kr for alle kontinuasjonseksamener

1600,- kr for kontinuasjon av Bacheloroppgave

800,- kr for desentralisert eksamen