Eksamensgebyrer

Eksamensavgift for ordinær eksamen er normalt inkludert i studieavgiften. Desentralisert eksamen belastes med en egen avgift. Kontinuasjonseksamener belastes også med en egen eksamensavgift. Dersom kontinuasjonseksamen skyldes sykdom med legeerklæring eller annen godkjent særskilt grunn, bortfaller eksamensavgiften.

For skoleåret 2022/2023 gjelder følgende priser:

Kr. 800 for alle kontinuasjonseksamener
Kr. 1600 for kontinuasjon av Bacheloroppgave
Kr. 800 for desentralisert eksamen