KTR1020

Eksempel på fag

Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)
Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Halvårsstudium i konflikttransformasjon ( (30 stp/ECTS)


  • Sted: Oslo

Eksamen

Studiet gir en innføring i teologi, historie og praksis innenfor kristendom, islam, jødedom, hinduisme og buddhisme, men har en hovedvekt på kristendommen. Studiet gir også en innføring i sekulære livssyn og senmoderne religiøsitet. Studiet er basis for videre studier i teologi og…

Omfang

48 undervisningstimer, 18 timers obligatorisk veiledning, og 3 timers valgfri observasjonspraksis

Forutsetning

KTR1010 Konfliktforståelse, kontakekst og transformasjon

Emnebeskrivelse

Studiet gir en innføring i teologi, historie og praksis innenfor kristendom, islam, jødedom, hinduisme og buddhisme, men har en hovedvekt på kristendommen. Studiet gir også en innføring i sekulære livssyn og senmoderne religiøsitet. Studiet er basis for videre studier i teologi og menighetsledelse og er også velegnet for studenter som ønsker undervisningskompetanse i KRLE/religion og etikk i skolen. Studieprogrammet er på 60 studiepoeng og kan tas som et selvstendig studium. Årsstudiet inngår også i studieprogrammet for bachelor i teologi og ledelse. I tillegg tilbys studiet som en deltidsutdannelse som går
over to år.

Emnebeskrivelse

Studiet gir en innføring i teologi, historie og praksis innenfor kristendom, islam, jødedom, hinduisme og buddhisme, men har en hovedvekt på kristendommen. Studiet gir også en innføring i sekulære livssyn og senmoderne religiøsitet. Studiet er basis for videre studier i teologi og menighetsledelse og er også velegnet for studenter som ønsker undervisningskompetanse i KRLE/religion og etikk i skolen. Studieprogrammet er på 60 studiepoeng og kan tas som et selvstendig studium. Årsstudiet inngår også i studieprogrammet for bachelor i teologi og ledelse. I tillegg tilbys studiet som en deltidsutdannelse som går
over to år.

Emnebeskrivelse

Studiet gir en innføring i teologi, historie og praksis innenfor kristendom, islam, jødedom, hinduisme og buddhisme, men har en hovedvekt på kristendommen. Studiet gir også en innføring i sekulære livssyn og senmoderne religiøsitet. Studiet er basis for videre studier i teologi og menighetsledelse og er også velegnet for studenter som ønsker undervisningskompetanse i KRLE/religion og etikk i skolen. Studieprogrammet er på 60 studiepoeng og kan tas som et selvstendig studium. Årsstudiet inngår også i studieprogrammet for bachelor i teologi og ledelse. I tillegg tilbys studiet som en deltidsutdannelse som går
over to år.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.