Enkeltemner Draft » | Høyskolen for ledelse og teologi

Enkeltemner Draft

Enkeltemner i kristendom/KRLE

Studiet gir en innføring i teologi, historie og praksis innenfor kristendom, islam, jødedom, hinduisme og buddhisme, men har en hovedvekt på kristendommen. Studiet er basis for videre studier i teologi og menighetsledelse og er også velegnet for studenter som ønsker undervisningskompetanse i KRLE/Religion og etikk i skolen.

Les mer

Enkeltemner i kristent barne- og ungdomsarbeid

Studiet gir grunnkompetanse i barne- og ungdomsarbeid i kirker og frivillige organisasjoner med kristent verdigrunnlag. Studiet er perfekt for frivillige eller ansatte i menigheter og frivillige organisasjoner som jobber med, eller ønsker å jobbe med, barn og ungdom.

Les mer

Enkeltemner i menighetsledelse

Studiet gir grunnkompetanse i lederskap og er spesielt tiltenkt personer som ønsker å arbeide som ledere i sin lokale kirke. Studiet er nyttig ikke bare for misjonærer og pastorer, men også for alle ledere med ansvar for mennesker.

Les mer

Enkeltemner i teologi

Studiet gir en grundig kjennskap til kristendommens teologi, historie og praksis. Det legges særlig vekt på det bibelske materialet, og innføring i gresk inngår som et element i studiet. Studiet er rettet mot studenter som ønsker å arbeide i menighet, med religiøs problematikk i samfunnet generelt, eller som ønsker å ta videre masterstudier innenfor kristendom og teologi.

Les mer

Enkeltemner i verdibasert endringsledelse

Studiet gir grunnkompetanse for verdibasert ledelse i kirker og frivillige organisasjoner med kristent verdigrunnlag, men studiet vil også være relevant for ledere i andre frivillige organisasjoner, samt for ledere i offentlig sektor og næringslivet.

Les mer