Enkeltemner Draft

[bs_row class=»row»][bs_col class=»col-sm-3″] [/bs_col][bs_col class=»col-sm-9″] Enkeltemner i kristendom/KRLE Studiet gir en innføring i teologi, historie og praksis innenfor kristendom, islam, jødedom, […]

[bs_row class=»row»]
[bs_col class=»col-sm-3″]

[/bs_col]
[bs_col class=»col-sm-9″]

Enkeltemner i kristendom/KRLE

Studiet gir en innføring i teologi, historie og praksis innenfor kristendom, islam, jødedom, hinduisme og buddhisme, men har en hovedvekt på kristendommen. Studiet er basis for videre studier i teologi og menighetsledelse og er også velegnet for studenter som ønsker undervisningskompetanse i KRLE/Religion og etikk i skolen.

[bs_button size=»md» type=»default» value=»Les mer» href=»https://hlt.no/enkeltemner-i-kristendomkrle/»]

[/bs_col]
[/bs_row]

[bs_row class=»row»]
[bs_col class=»col-sm-3″]

[/bs_col]
[bs_col class=»col-sm-9″]

Enkeltemner i kristent barne- og ungdomsarbeid

Studiet gir grunnkompetanse i barne- og ungdomsarbeid i kirker og frivillige organisasjoner med kristent verdigrunnlag. Studiet er perfekt for frivillige eller ansatte i menigheter og frivillige organisasjoner som jobber med, eller ønsker å jobbe med, barn og ungdom.

[bs_button size=»md» type=»default» value=»Les mer» href=»https://hlt.no/enkeltemnerung/»]

[/bs_col]
[/bs_row]

[bs_row class=»row»]
[bs_col class=»col-sm-3″]

[/bs_col]
[bs_col class=»col-sm-9″]

Enkeltemner i menighetsledelse

Studiet gir grunnkompetanse i lederskap og er spesielt tiltenkt personer som ønsker å arbeide som ledere i sin lokale kirke. Studiet er nyttig ikke bare for misjonærer og pastorer, men også for alle ledere med ansvar for mennesker.

[bs_button size=»md» type=»default» value=»Les mer» href=»https://hlt.no/enkeltemner-i-menighetsledelse/»]

[/bs_col]
[/bs_row]

[bs_row class=»row»]
[bs_col class=»col-sm-3″]

[/bs_col]
[bs_col class=»col-sm-9″]

Enkeltemner i teologi

Studiet gir en grundig kjennskap til kristendommens teologi, historie og praksis. Det legges særlig vekt på det bibelske materialet, og innføring i gresk inngår som et element i studiet. Studiet er rettet mot studenter som ønsker å arbeide i menighet, med religiøs problematikk i samfunnet generelt, eller som ønsker å ta videre masterstudier innenfor kristendom og teologi.

[bs_button size=»md» type=»default» value=»Les mer» href=»https://hlt.no/enkeltemner-i-teologi/»]

[/bs_col]
[/bs_row]

[bs_row class=»row»]
[bs_col class=»col-sm-3″]

[/bs_col]
[bs_col class=»col-sm-9″]

Enkeltemner i verdibasert endringsledelse

Studiet gir grunnkompetanse for verdibasert ledelse i kirker og frivillige organisasjoner med kristent verdigrunnlag, men studiet vil også være relevant for ledere i andre frivillige organisasjoner, samt for ledere i offentlig sektor og næringslivet.

[bs_button size=»md» type=»default» value=»Les mer» href=»https://hlt.no/enkeltemner-i-verdibasert-endringsledelse/»]

[/bs_col]
[/bs_row]