Enkeltemner i kristent barne- og ungdomsarbeid

Verden er i endring, og barn og unge trenger kirker som tar både de og evangeliet på alvor. Vi tror på økt kunnskap og utdanning, samt å dele de erfaringene vi har. Derfor går HLT sammen med PBU, DFEF Ung, UngBaptist og MisjonsforbundetUng om å gjøre det enklere for deg å øke din kompetanse på kristent barne- og ungdomsarbeid ved å tilby en serie med enkeltemner i tiden som kommer. Først ut er UNG 1110. Dette studiet gir deg en teologisk trygghet, slik at du opplever å ha kompetanse og frimodighet til å ta del i teologisk refleksjon og verdidiskusjoner. I tillegg gi deg det du trenger for å teologisk begrunne og reflektere over det du gjør i ditt barne- og ungdomsarbeid.

UNG1110 – Barne- og ungdomsarbeidets teologiske fundament
UNG1050 – Ungdomsarbeid med diakoni og misjon i fokus