Vi trenger flere voksende, vitale og Jesussentrerte ungdomsarbeid i Norge. Emnet Etablering og utvikling av barne- og ungdomsarbeid,  gir innsikt […]

Vi trenger flere voksende, vitale og Jesussentrerte ungdomsarbeid i Norge. Emnet Etablering og utvikling av barne- og ungdomsarbeid,  gir innsikt i sentrale perspektiver ved oppstart og videreutvikling av barne- og ungdomsarbeid. Som deltaker i kurset får du en unik innføring i uttrykksformer i ulike ungdomskulturer,  i teologisk tenkning omkring ungdom og kirke. Studentene vil dessuten få økt kompetanse i forhold til å forstå spesifikke sider ved det å være en leder for barn og ungdom i kirken.

Deltakerne i emnet vil øke sin forståelse og kompetanse, for  å kunne være med på å etablere og utvikle barne- og ungdomsarbeid som er autentisk og relevant for den som har vokst opp med aktivt kirkeengasjement og dem som ikke har det.

 

Noe av det du vil lære mer om er:

  • Å lede oppstart og utvikling av et kristent barne-og ungdomsarbeid
  • Å utvikle god dømmekraft i forhold til å gjøre strategiske valg som kan lede til god måloppnåelse i kirkens barne-og ungdomsarbeid
  • Å gjøre prinsipielle vurderinger omkring bruken av forskjellige modeller i ungdomsarbeidet
  • Faktorer som former barn og unges verdier, tolkning av livet
  • Pastoralt lederskap
  • Ungdomskulturer

Forelesningsdatoer ved redusert undervisning:

17. – 18. januar og 11. – 12. mars.

Sted:

Høyskolen for Ledelse og Teologi på Stabekk

Emnet tilbys med redusert undervisning. Dette betyr at det kreves 100 % frammøte på angitte datoer, og at det kreves en ekstra innlevering i tillegg til eksamen.

.

Anbefalinger fra tidligere deltakere:

Ruben Berge – Ungdomspastor i Salt Bergenkirken

«Som ny student på HLT på UNG-fagene opplevde jeg å få svar på de spørsmålene jeg til daglig tenkte på i ungdomsarbeidet jeg ledet. Samtidig møtte jeg ungdomsledere fra hele Norge som brant for det samme som meg og vi fikk heie på hverandre å feire det som skjer i bygder og byer. HLT på Stabekk er en fin get-away fra hverdagen, og full av inspirasjon.»

 

Daniel Brændeland – Ungdomsleder i Betlehem misjonskirke, Oslo

«UNG-fagene på HLT vil jeg sterkt anbefale til deg som driver med ungdoms- og barnearbeid. Jeg har fått god undervisning om hvordan og hvorfor drive ungdomsarbeid. Min erfaring er at praksis lærer oss mest, men det er godt å få tid i fagene til å ta inn kunnskap fra dyktige forfattere og lærere, som både bekrefter og utfordrer det man lærer av praksis. På grunn av UNG-fagene har jeg gjort mange viktige refleksjoner om, og tatt gode retningsvalg, i min tjeneste og for ungdomsarbeidet jeg er engasjert i. Velg dem!»

 

Inger Lise Salvesen – Ungdomspastor i Ålgård baptistmenighet

«Jeg anbefaler alle som har en fremtredende rolle i ungdomsarbeid om å ta fag ved HLT. Det har hjulpet meg til å se hvordan vi bedre kan formidle evangeliet på en relevant måte for unge i dag, samt utfordret meg på viktige områder ved ungdomsarbeid eks. ledertrening og misjonalt perspektiv.»

[Søk]