22. mai inviterer Det Norske Baptistsamfunn og Høyskolen for ledelse og teologi til fagdag om baptistisk og frikirkelig ekklesiologi Brian […]

22. mai inviterer Det Norske Baptistsamfunn og Høyskolen for ledelse og teologi til fagdag om baptistisk og frikirkelig ekklesiologi

Brian Haymes, fra England, og Fredrik Wenell fra Akademi for ledelse og teologi i Örebro vil undervise om baptistisk kirkeforståelse.

.

Program

11:45 Lunsj
12:30 Velkomst
12:40 Brian Haymes – Trinitarisk teologi, nattverd og kirkens egenart. En baptistisk forståelse av de helliges samfunn.
13:45 Pause
14:00 Fredrik Wenell – Å våge å være en kirke med en baptistisk ekklesiologi i en folkekirkekontekst
15:00 Pause
15:15 Gruppesamtaler
16:00 Middag
17:00 Brian Haymes – En særpreget baptistisk identitet? Ekklesiologi og en teologisk forståelse av disippelskap som nøkkel til forståelsen av baptistisk identitet
18:15 Gruppesamtaler
18:45 Oppsummering og avslutning
19:00 Slutt

.

Påmelding