Hjelpemidler ved skoleeksamen

Bibler (uten notater/anmerkninger/kommentar), synopser, bibelordbøker og rettskrivingsordbøker for moderne språk regnes normalt som tillatte hjelpemidler ved skoleeksamen. I noen emner/kurs gjelder særskilte regler.

Det vil bli foretatt kontroll av de tillatte hjelpemidlene som studentene bringer med seg til eksamen.

Det er ikke tillatt å medbringe ulovlige hjelpemidler inn i eksamenslokalet. Kandidatene kan heller ikke låne hverandres hjelpemidler. All bruk av ulovlige hjelpemidler vil betraktes som forsøk på fusk.

OBS!
Mobiltelefon, i-pod og annet elektronisk utstyr som ikke er tillatte hjelpemidler, kan ikke tas med til eksamensbordet.