Hva kan du studere på HLT Oslo

HLT Oslo er den eneste lokasjonen som tilbyr et fullt bachelorløp. I tillegg tilbyr vi årsstudier, halvårsstudier og enkeltemner. HLT samarbeider også med Ansgar Høyskole og Örebro teologiska högskola om et felles masterprogram.

.

Heltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere tempoet underveis i studieløpet.

Redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.