Chapel

Hver uke tar vi et avbrekk fra forelesninger for å rette fokuset oppover.

Hver tirsdag og torsdag tar studenter og stab et avbrekk fra skoledagen og samles til Chapel og nattverd. Vi er en annerledes høyskole som utdanner ledere med en større hensikt enn bare akademiske resultater. Vi tror at gode ledere blir bedre av å ha en jevnlig rytme i livet der en velger å sette av tid til Gud og felleskap med andre. Både studenter og stab bidrar for å gjennomføre samlingene. Vi har plass til flere som kan bidra, så her er det bare å melde seg.