Chapel

HLT er mer enn bare akademia. HLT er opptatt av åndelig påfyll og fellesskap gjennom lovsang, bønn og forkynnelse.

Hver tirsdag og torsdag samles studenter og stab ved HLT Stavanger sammen med Acta Bibelskole og IMI-kirken til lovsang og bønn. I tillegg møtes vi til bønnekvarter hver dag i lunsjen

Vi er en annerledes høyskole som utdanner ledere med en større hensikt enn bare akademiske resultater. Vi tror at gode ledere blir bedre av å ha en jevnlig rytme i livet der en velger å sette av tid til Gud og felleskap med andre.