Karakterutskrift » | Høyskolen for ledelse og teologi

Karakterutskrift

Karakterutskrift for benyttelse i f.eks. forbindelse med jobbsøking kan fås ved henvendelse til Kara L. Tangen på e-post: kara.lamhauge.tangen@hlt.no eller på tlf. 67103540.