Karakterutskrift

Karakterutskrift fås her: https://www.vitnemalsportalen.no/ Du logger inn med Bank-id.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål knyttet til dette. Send en mail til post@hlt.no eller ring oss på 67103540.