Administrativ leder

HLT søker inntil 100 % fast stilling som administrativ leder.

Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) er en privat, kristen høyskole med formål om å utdanne til tjeneste for kirke, skole og samfunn. Vi tilbyr bachelorprogram i teologi og ledelse og religion og samfunn på norsk og engelsk. Høyskolen har ca. 300 studenter og vel 35 ansatte, og har studietilbud i Oslo og Stavanger. Høyskolen eies i fellesskap av Det Norske Baptistsamfunn og Pinsebevegelsen ved Filadelfiakirken. HLT Oslo er for tiden lokalisert i St. Olavs gate 24 i Oslo sentrum. Vi har ledig følgende stilling for snarlig tiltredelse:

 

Inntil 100 % fast stilling som administrativ leder

HLT har hatt en rivende utvikling siden starten i 2009, og vi søker etter en dyktig person som kan bidra til videre administrativ vekst og kvalitetsutvikling.  Administrativ leder vil være en del av høyskolens ledergruppe, og i hovedsak ha ansvar for økonomi, HR og HMS, kvalitetsutvikling og ledelse av drifts- og informasjonsavdelingen. Til stillingen ligger også oppfølging av læringsmiljøet og LMU.

Søkere må ha relevant administrativ kompetanse og ledererfaring. Det er en fordel med kjennskap til høyere utdanning. Samtidig forventer vi at våre ledere har et helhetlig blikk på høyskolen som en verdibasert utdanningsinstitusjon. Vi søker derfor etter en engasjert person som deler skolens visjon og verdier, og kan bidra til å realisere disse gjennom tett samarbeid med kollegaer og studenter.  Personlig egnethet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt.

 

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i høyskolens lederteam
 • Overordnet økonomiansvar
 • HR og HMS
 • Kvalitetsutvikling av internkontroll
 • Lede drifts- og informasjonsavdelingen
 • Oppfølging av læringsmiljø

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning og/eller kompetanse innenfor økonomi, administrasjon og ledelse
 • Evne til å inspirere og lede andre
 • Engasjement, selvstendighet og nøyaktighet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Gode samarbeids- og relasjonsevner

Stillingen er innplassert i stillingskode 1058 med avlønning fra ltr. 53, avhengig av utdanning og ansiennitet. Søkere må identifisere seg med og aktivt fremme skolens formål og kristne verdier. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og må kunne gjøre rede for dette (jf. unntak i likestillings- og diskrimineringsloven § 30).

Søknad med CV sendes til post@hlt.no senest innen søndag 20. februar. For nærmere opplysninger kontakt rektor Arne Mella, epost arne.mella@hlt.no eller tlf. 909 66 311. Se også skolens hjemmeside www.hlt.no.