Rektor

Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) er en privat, kristen høyskole med formål om å utdanne til tjeneste for kirke, skole og samfunn. Vi tilbyr bachelorprogram i teologi og ledelse og religion og samfunn på norsk og engelsk. Høyskolen har ca. 300 studenter og vel 35 ansatte, og har studietilbud i Oslo og Stavanger. Høyskolen eies i fellesskap av Det Norske Baptistsamfunn og Pinsebevegelsen i Norge ved Filadelfiakirken i Oslo. HLT Oslo er for tiden lokalisert i St. Olavs gate 24 i Oslo sentrum. Høyskolen har nå søknad om institusjonsakkreditering inne til behandling hos NOKUT.

Høyskolen for Ledelse og Teologi søker rektor i åremålsstilling fra 01.08.2022

Vi søker etter en utviklingsorientert, beslutningsdyktig, tydelig og samlende leder med evne til å lede og videreutvikle en visjonær høyskole i vekst.

Rektor er øverste leder for Høyskolen for Ledelse og Teologi og har det øverste faglige, personalmessige, administrative og økonomiske ansvaret for virksomheten.

Åremålsstilling for rektor ved HLT er 4 år, med mulighet for forlengelse i inntil 4 år.

Høyskolen for Ledelse og Teologi er en privat kristen høyskole, med en visjon om å skape et innovativt læringssenter som kombinerer erfart åndskraft og kreativ praksis – og som former ledere og teologer som bidrar til å skape en ny og bedre verden. Det er avgjørende at den som tilsettes som rektor har høy integritet og et personlig engasjement for skolens visjon, formål og verdier.

Vi ser etter en proaktiv og strategisk leder med god gjennomføringsevne.

Rektor må ha gode samarbeidsevner og må kunne lede gjennom en tillitsskapende og inkluderende lederstil.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Doktorgrad eller tilsvarende (1.kompetanse) innen relevant fagområde er ønskelig, men ikke et absolutt krav for stillingen.
  • Ledererfaring på strategisk nivå inkludert erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser.
  • Forståelse for arbeidslivets behov på områder vi utdanner til, gjerne inkludert erfaring fra aktivt menighetsliv og godt kjennskap til baptistisk og/eller pinsekarismatisk frikirkelighet.
  • Erfaring fra eller innsikt i universitets- og høyskolesektoren og forståelse for uavhengige institusjoners rammebetingelser.
  • Gode kommunikasjonsevner og digital forståelse

Det vil bli vektlagt at kandidater kan stå som troverdig representant for skolens visjon og verdier, i møtet med det kirkelandskapet som skolen har et særlig ansvar for å utdanne ledere til.

Stillingen er vurdert til å være omfattet av unntaksbestemmelsene i likestillings- og diskrimineringslovens §9 og §30, 3. ledd.

Vi kan tilby

  • Vi kan tilby en spennende lederjobb i en dynamisk og visjonær Høyskole i vekst, med en stab som har levert imponerende resultater og et godt arbeidsmiljø i flere år.
  • Lønn etter avtale med utgangspunkt i skolens lønnsregulativ

Søknadsfrist: 25.mars

Søknad sendes til:
styreleder@hlt.no
Spørsmål rettes til styreleder Terje Aadne 472 54 001