Studieveileder

(Førstekonsulent)

Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) er en privat, kristen høyskole med formål om å utdanne til tjeneste for kirke, skole og samfunn. Vi tilbyr bachelorprogram i teologi og ledelse og religion og samfunn på norsk og engelsk. Høyskolen har ca. 300 studenter og vel 35 ansatte, og har studietilbud i Oslo og Stavanger. Høyskolen eies i fellesskap av Det Norske Baptistsamfunn og Filadelfiakirken Oslo på vegne av Pinsebevegelsen i Norge. HLT Oslo er for tiden lokalisert i St. Olavs gate 24 i Oslo sentrum. Vi har ledig følgende stillinger fra 01.08.2022:

 

100 % fast stilling som studieveileder (førstekonsulent)

Vi har ledig hel, fast stilling som studieveileder med tiltredelse senest 1. august. Ved omrokering av stillinger internt, kan det også bli ledig delstilling. Hovedarbeidsområder vil være studieveiledning, opptaksarbeid og timeplanlegging. Andre oppgaver kan fordeles etter kompetanse og behov.

Vi søker en strukturert, nøyaktig, fleksibel og relasjonsorientert person som liker å samarbeide med studenter og gode kollegaer. Det er en fordel med tidligere skoleadministrativ erfaring og kjennskap til høyere utdanning. Vedkommende må være en erfaren databruker, og ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

For stillingen gjelder:

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Medarbeidere må identifisere seg med og aktivt fremme skolens formål, visjon og kristne verdier. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og må kunne gjøre rede for dette (jf. unntak i likestillings- og diskrimineringsloven § 30).

Stillingen er innplassert som hhv. førstekonsulent i LR21, lønnstrinn 41-55.

Søknad med CV sendes post@hlt.no innen torsdag 28. april 2022. For nærmere opplysninger kontakt fungerende administrativ leder Guro Hockley, guro.hockley@hlt.no, eller rektor Arne Mella, arne.mella@hlt.no.