Bærekraftig lederskap

Ledere som bidrar til å skape en bedre verden
Skrevet av:
Arne Mella
Rektor


Publisert:
11. March 2022

I disse dager er det vanskelig å ikke tenke på hva som foregår i Ukraina. Hundretusenvis av mennesker er på flukt og mange flere er fanget uten mulighet til å komme seg vekk. Uskyldige mennesker betaler prisen for stormaktsambisjoner og dårlig lederskap. Dette preger oss alle, også stab og studenter her på HLT. Sammen med millioner av kristne over hele verden ber vi om fred, forsoning og rettferdighet i Ukraina og Europa!

18.-20. mai arrangerer vi en internasjonal lederkonferanse på HLT. Høyskolen er da vertskap for Christian Leadership Conference i samarbeid med det europeiske teologiske nettverket GBFE. I løpet av tre dager vil talere fra hele verden presentere over 40 foredrag og panelsamtaler, med innledere fra akademia, business og menighetsliv. Torsdag 19. mai vil ha et spesielt spor for menighetsledere.

Konferansens tema kunne ikke vært mer aktuelt: «Sustainable leadership – in times of uncertainty». Vi lever virkelig i en usikker tid. Klimaproblemer, pandemi og krig er blitt den nye normalen, og vårt fremtidsbilde er preget av stor usikkerhet. Dette påvirker oss som kristne ledere også, hvordan vi forholder oss til hverandre og hvordan vi leder. Vi tror det er viktig å møtes og samtale om vår tids lederutfordringer på tvers av nasjonaliteter og fagdisipliner, og at vi sammen kan utvikle oss til å bli bedre ledere. Vi tror faktisk at kristne ledere i verden kan utgjøre en forskjell!

Vi vil ønske deg velkommen til lederkonferansen, enten du er leder i menigheten, samfunnet eller næringslivet. Mer informasjon og påmelding finner du på hlt.no/konferanse. Vi ønsker også gjennom studietilbudet på HLT å gjøre vår del ved å utdanne gode ledere med verdier og kompetanse som er med å forandre den verden vi lever i. Eller som det er formulert i siste del av visjonen vår: «… som former ledere og teologer som bidrar til å skape en ny og bedre verden.»

Helt til Jesus kommer tilbake og oppretter sitt rike har vi en jobb å gjøre! Vil du stå sammen med oss? Takk for dine forbønner og økonomiske støtte.

Flere blogginnlegg

5. July 2022

Se, jeg gjør noe nytt!

På HLT er det flere spennende ting som skjer, der vi opplever at Gud er på ferde. I mai arrangerte […] Les mer
12. April 2022

Foreleserne på HLT scorer best i landet

På oppdrag fra kunnskapsdepartementet måler NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) årlig norske studenter på tredje semester i utdanningen […] Les mer
16. December 2021

Å bygge Guds rike

Vi ser ikke det endelige resultatet av arbeidet vårt med en gang. Det kan være krevende, og tester både vår […] Les mer