HLT-studenter er blant landets mest fornøyde

Hvert år gjør NOKUT en nasjonal spørreundersøkelse på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet for å måle studenters opplevde studiekvalitet på høyskoler og universiteter over hele landet. Andreårsstudenter på bachelor- og masterprogram, samt studenter i sitt femte studieår på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger inngår i undersøkelsen, i alt over 70.000 studenter til sammen. 
Skrevet av:
Bjørnar Algrøy
Kommunikasjonsrådgiver

17.02.21


Publisert:
17. februar 2021

Hvert år gjør NOKUT en nasjonal spørreundersøkelse på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet for å måle studenters opplevde studiekvalitet på høyskoler og universiteter over hele landet. Andreårsstudenter på bachelor- og masterprogram, samt studenter i sitt femte studieår på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger inngår i undersøkelsen, i alt over 70.000 studenter til sammen. 

For HLT er dette både en god anledning til å se hvordan vi ligger an i forhold til våre sammenlignbare skoler, men også måle oss mot oss selv og se hva vi kan forbedre. De siste årene har vi derfor forsøkt å legge til rette for at flest mulig av våre aktuelle studenter skal gjennomføre undersøkelsen, både på våre norske og internasjonale BA program. Det gjør at vi faktisk er en av utdanningsinstitusjonene med høyest svarprosent i landet. Vanligvis er svarprosenten høyest blant våre internasjonale studenter, men denne gangen var svarprosenten på 94% deltagelse for norske studenter og 56% for våre internasjonale.

. 

Hovedområder

Jevnt over er vi heldige som har studenter som i stor grad er fornøyde med skolen de går på. Vi scorer over gjennomsnittet på alle parametere sammenlignet med alle andre studiesteder i landet og på det meste bedre enn snittet til våre sammenlignbare skoler. Den viktigste av disse områdene er kategorien «Overordnet tilfredshet». I snitt scorer vi 4,6 av 5 mulige på denne. Noe som er 0,6 høyere enn det nasjonale snittet, det samme snittet som våre sammenlignbare skoler, men faktisk en nedgang på 0,1 sammenlignet med hva vi hadde i fjor. Likevel gir det HLT en delt tredjeplass blant alle landets studiesteder, bare slått av Høyskolen for dansekunst (5,0) og Høgskulen for grøn utvikling (4,8). Det er vi fornøyd med.

. 

Tilknytning til arbeidslivet, undervisning og godt miljø

Som høyskole og akademisk institusjon er det veldig fint å kunne se at studentene våre jevnt over er veldig fornøyd med både undervisningen på skolen og læringsmiljøet, både det faglige og det sosiale. En stab som spiser lunsj med studentene og brenner for det de underviser håper vi gir positive synergier for begge parter, og stabens nærhet til studentene er kanskje en av de tingene som gjør HLT til en litt annerledes høyskole.

Et punkt som HLT har ønsket å forbedre de siste årene er koblingen mellom arbeidslivet og studentene våre. Rett før landet stengte ned i fjor rakk vi å arrangere Karrieredagen 2020. Dette var andre gang vi arrangerte en dag der potensielle arbeidsgivere kan koble med studentene på HLT. 

. 

Korona

Nytt av året var et spørsmålsbatteri som omhandlet følgene av korona, hjemmeskole og nedstengning. Da hele studienorge måtte snu seg rundt var det mange skoler og studenter som gikk løs på undervisning online for første gang. Det gjaldt også HLT. En av de positive tilbakemeldingene blant våre studenter er også at de i stor grad opplever undervisningen fungerer bra, selv om det foregår online. Et av punktene som stikker seg mest ut på dette området er «Underviserne var flinke til å engasjere studentene i diskusjoner på̊ nett». Her scorer HLT 4,4 av 5, noe som er 1,7 bedre enn resten av landet og 0,2 bedre enn våre sammenlignbare skoler. En annen tilbakemelding er at studentene våre føler at hjemmeeksamen passer godt til studieprogrammet og gir der score på 4,9 av 5 mulige. 

Ellers er det interessant at studentene på HLT opplever mindre ensomhet og bekymring for fremtiden sammenlignet med andre studenter i landet. Likevel, studentene svarer også at de savner det sosiale studiemiljøet mye, med 4,2 av 5 mulige.

. 

Forbedringer

Selv om det er mye bra å lese ut fra tallene er det likevel alltid ting vi kan gjøre bedre. En av disse handler om hvordan vi kan hjelpe våre studenter med å videreformidle deres kompetanse til potensielle arbeidsgivere (3,5 av 5 mulige). Dette er en utfordring vi må ta og noe vi håper vil vise bedre tall på neste års studiebarometer. 

Vi jobber videre med å forbedre oss som høyskole og er veldig takknemlige for de tallene som studiebarometeret gir oss, i tillegg til våre egne interne målinger. At studentene på HLT er noen av de som trives aller best i hele landet er kanskje litt underkommunisert, men noe som vi er veldig glade for. Og vi føler at vi har de beste studentene også og kan nesten ikke vente med at vi alle snart kan samles igjen.

I sum sitter vi igjen med en takknemlighet for å få være med på det store som Gud gjør i landet vårt, der vi får gjøre vår del, nemlig å gi de den beste utdannelsen for det største oppdraget.

. 

Les mer her:

https://khrono.no/70-prosent-av-studentene-sier-det-faglige-utbytte-er-darligere/553544

https://www.studiebarometeret.no/no/

. 

Flere blogginnlegg

27. juni 2024

3 grunner til at du bør glede deg til chapel

Våre ukentlige chapel-samlinger er en av bærebjelke for HLT. Finn ut hvorfor i dette blogginnlegget. Les mer
3. april 2024

Vekkelse som det autentiske kristenliv

Kjernen i fenomenet vekkelse handler mer om gjenopprettelse av det (normale) kristne livet som beskrevet i Bibelen, enn spektakulære hendelser. Les mer
20. februar 2024

HLT har landets mest fornøyde studenter

Resultatene fra studiebarometeret er strålende lesning for HLT! Les mer