Å bygge Guds rike

Vi er kalt til å være Guds medarbeidere. Hva betyr det egentlig? Paulus forklarer at det både handler om å plante og å bygge. Felles for begge deler er at det er en prosess før det står ferdig.
Skrevet av:
Arne Mella
Rektor


Publisert:
16. desember 2021

Vi ser ikke det endelige resultatet av arbeidet vårt med en gang. Det kan være krevende, og tester både vår tro og utholdenhet. Derfor oppmuntrer Paulus sin venn Timoteus med at Gud ikke har gitt oss en ånd som gjør motløs, men Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.

Men plutselig opplever vi gjennombrudd i arbeidet. Det er fantastisk! Det er akkurat som om Gud har ryddet alle hindringene av veien, og vi lurer på hvorfor vi var så bekymret eller tvilende. Han har jo lovet at han vil være med oss alle dager, og det er HAN som er gartneren og byggmesteren. Gud har ressursene og planene, vi skal få være hans medarbeidere.

På HLT arbeider vi med to store prosjekter som vil bety mye for høyskolens framtid: utbygging og akkreditering. Byggeprosjektet fikk et gjennombrudd for noen uker siden da landsmøtet i Det norske baptistsamfunn sa ja til å låne inntil 45 millioner til utbygging for HLT. Halleluja! Målet er at de nye lokalene skal stå ferdige på Stabekk i august 2023. Samtidig er det fortsatt mye arbeid og noe finansiering som gjenstår. Vil du be sammen med oss om at dette også kommer på plass?

Akkreditering (godkjenning) for et nytt nivå som høyskole er vårt andre hovedfokus. Dette innebærer økt satsing på helhetlig kvalitetsutvikling, og er noe vi har arbeidet med over flere år. Det var derfor med stor glede vi kunne oversende vår søknad til myndighetene i november. Denne vil bli fulgt opp med ytterligere dokumentasjon og besøk av en sakkyndig komite til våren. Så har vi stor tro på at det skal bli et positivt vedtak neste høst.

Vi ønsker å være en høyskole som bygger Guds rike og slik har innflytelse i samfunnet og i verden. Derfor arbeider vi og utruster mennesker til tjeneste. Vi tror det er viktigere enn noen gang. Takk for at du står sammen med oss i bønn og med dine gaver!

Med ønske om en velsignet julehøytid,

Arne Mella
rektor HLT

Flere blogginnlegg

23. desember 2022

Nå gjelder det!

«Lag større plass i teltet ditt, spenn teltdukene ut, spar ikke på dem, gjør snorene lange, slå pluggene fast!»(Jesaja 52,2). […] Les mer
5. juli 2022

Se, jeg gjør noe nytt!

På HLT er det flere spennende ting som skjer, der vi opplever at Gud er på ferde. I mai arrangerte […] Les mer
12. april 2022

Foreleserne på HLT scorer best i landet

På oppdrag fra kunnskapsdepartementet måler NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) årlig norske studenter på tredje semester i utdanningen […] Les mer