Foreleserne på HLT scorer best i landet

Norges beste forelesere finner du på HLT! Kanskje en litt tabloid påstand det er vanskelig å verifisere, men resultatet fra Studiebarometeret viser i hvert fall at studentene på HLT er de som gir sine forelesere høyest score av alle universiteter og høyskoler i landet.
Skrevet av:
Bjørnar Algrøy
Kommunikasjonsrådgiver


Publisert:
12. April 2022

På oppdrag fra kunnskapsdepartementet måler NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) årlig norske studenter på tredje semester i utdanningen hvordan de trives gjennom Studiebarometeret. Hvert år er HLT blant institusjonene med høyest svarprosent og pleier også å score godt på de fleste parameter sammenlignet med andre høyskoler og universiteter i Norge.

Resultatene for Studiebarometeret er hyggelig lesning for oss i år også. Tallene viser at studenter på HLT gir foreleserne sine den beste scoren i landet! Med en totalscore på 4,5 av 5 havner HLT sine forelesere på en udiskutabel førsteplass med alle andre private og offentlige utdanningsinstitusjoner bak seg på listen.

Topp 10:
Høyskolen for ledelse og teologi: 4,5
Steinerhøyskolen: 4,4
Norges musikkhøgskole: 4,3
Fjellhaug Internasjonale Høgskole: 4,3
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo: 4,2
NSKI Høyskole: 4,2
Barrat Due Musikkinstitutt: 4,1
Oslo Nye Høyskole: 4,1
Bergen arkitekthøgskole: 4,1
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn: 4,1

Hva er hemmeligheten?
Så hva er hemmeligheten vår? Hvorfor scorer vi høyt på overordnet tilfredshet på Studiebarometeret hvert år og hvorfor scorer foreleserne våre høyest i landet?

I artikkelen på bransjenettstedet Khrono sine nettsider uttaler vår egen stipendiat og foreleser John Daniel Andersen: «HLT er jo en teologisk institusjon mange av lærerkreftene er også engasjert i kirke- og menighetsarbeid. Vi sitter dermed ikke bare i vårt egne akademiske elfenbenstårn, vi møter vanlige folk, og kanskje gir det en styrke med tanke på formidling og kommunikasjon med studentene».

Avisen Dagen skriver også om de gode resultatene til HLT, og Studentrådsleder Phuong Huynh uttaler blant annet: «Jeg tror det handler om at studentene setter pris på underviserne. Det er tydelig at de tror på det de underviser. For eksempel har vi en som foreleser i helbredelse, som har hatt det som tjeneste i årevis».

Og kanskje er det her nøkkelen er… Greit, HLT er kanskje ikke den største skolen med de mest imponerende fasilitetene, lengste historien eller største budsjettene, men vi har noe som kanskje er vel så viktig; en stab som brenner for det de holder på med, som virkelig tror på det de formidler, og som ønsker av hele sitt hjerte at studentene som går ut fra HLT, skal forlate dørene på skolen med den beste bagasjen de kan på veien mot å bli gode kristne ledere som forandrer verden der de er. At engasjementet skinner gjennom og smitter er akkurat det vi håper på!

Det er nettopp dette som gjør at du som student hver dag kan spise lunsj sammen med staben, eller stå side ved side av foreleseren din i lovsang på de ukentlige chapel og nattverd-samlingene, i tillegg til alt det vanlige som skjer på en høyskole av forelesninger og seminarer.

Vi tror på en kompetanse som ikke bare hviler på kunnskap, modeller og ideer, men like mye en åndelig utrustning, en større dimensjon over det vi holder på med, og en ydmykhet i at uansett hvem vi er, hva vi får til eller ikke får til, tjener vi en Gud som holder hele verden i sin hånd.

Med den friheten og frimodigheten som det gir, sier vi derfor at vi utdanner neste generasjons ledere. Og vi tror at vi sammen kan være med å forandre verden. Vår bønn er at studentene som går ut fra HLT skal ha fått med seg noe på veien for nettopp dette.

Vi håper at våre foreleseres engasjement for det som formidles fortsetter å smitte også i årene som ligger foran, og vi gleder oss til å ta imot enda et nytt kull med studenter til høsten. I disse dager det mange som bestemmer seg for hva de skal til høsten. Har du vurdert å søke på HLT?

Kilder:
https://khrono.no/her-finner-du-foreleserne-som-far-best-karakter-av-studentene/677527
https://www.dagen.no/nyheter/kristen-hoyskole-har-de-mest-fornoyde-studentene-i-landet/
https://www.studiebarometeret.no/

Flere blogginnlegg

5. July 2022

Se, jeg gjør noe nytt!

På HLT er det flere spennende ting som skjer, der vi opplever at Gud er på ferde. I mai arrangerte […] Les mer
11. March 2022

Bærekraftig lederskap

I disse dager er det vanskelig å ikke tenke på hva som foregår i Ukraina. Hundretusenvis av mennesker er på […] Les mer
16. December 2021

Å bygge Guds rike

Vi ser ikke det endelige resultatet av arbeidet vårt med en gang. Det kan være krevende, og tester både vår […] Les mer