HLT er 15 år!

Vi vil være frimodige og se framover med forventning.


Publisert:
1. oktober 2023

I august var det 15 år siden Høyskolen for ledelse og teologi startet sin virksomhet som et spennende samarbeid mellom Det Norske Baptistsamfunn og Filadelfiakirken Oslo på vegne av Pinsebevegelsen. Baptistene hadde en lang tradisjon for teologisk utdanning, mens dette var nytt for norsk pinsebevegelse. Baptistenes teologiske seminar ble derfor utgangspunktet for etablering av den nye høyskolen. I dag har vi studenter fra mange kirkesamfunn, og også samarbeid med IMI kirken i Stavanger.

I 2008 var det 46 studenter ved HLT. Antallet vokste raskt på grunn av tilstrømming av internasjonale studenter, og allerede i 2012 passerte vi 300 studenter som følge av et samarbeidsprosjekt med Akademi för Ledarskap och Teologi i Sverige. I perioden 2015-2022 var det i gjennomsnitt 271 studenter ved HLT. Denne høsten (som i 2019) ligger vi an til å bli over 300 studenter igjen. Staben har også vokst fra 6 årsverk i 2008 til 26 i dag, fordelt på 37 ansatte. I 2010 fikk HLT sitt første statstilskudd på 2,4 millioner kroner, mens fjorårets tilskudd var på 19,5 millioner.

Vår visjon handler imidlertid lite om tall. Målsetningen har helt fra starten vært å forene åndskraft og levende kristenliv med akademiske studier, koble teori og praksis, og knytte teologi sammen med ledelse. Vårt mål er å forme «ledere og teologer som bidrar til å skape en ny og bedre verden». Vi tror at Jesu misjonsbefaling bare kan oppfylles ved den Hellige Ånds kraft, og derfor er Apg. 1,8 et sentralt bibelvers for oss.

Før sommeren fikk vi den gledelige bekreftelsen fra NOKUT om at høyskolens søknad om institusjonsakkreditering var godkjent. Dette innebærer et kvalitetsstempel som gjør det lettere for oss å starte nye studietilbud, og det sikrer HLT fortsatt statstilskudd i framtiden. Mest av alt fyller det oss med takknemlighet for den utviklingen vi som høyskole har opplevd disse 15 årene siden oppstart.

Hvor går veien videre? I skrivende stund er mye uklart rundt byggeprosjektet vårt. Uansett hvilken løsning det lander på, er det fortsatt et viktig mål for oss å få egne lokaler med plass til et voksende antall studenter og stab. Et annet satsingsfelt er flere studietilbud. Denne høsten har vi fokus på utvikling av et nettbasert studium for ledere og frivillige i menighet, med oppstart neste høst. I tillegg arbeider vi med å etablere et masterprogram ved HLT. For det tredje er vi i en spennende prosess med kompetanseutvikling i staben. To lærere er i ferd med å søke opprykk til professorer, mens fire lærere er i avslutningen av sin doktorgrad! I august ønsket vi dessuten to nye stipendiater velkommen.

Alt i alt handler dette om å være tro mot visjonen vi opplever Gud har gitt oss – nemlig å utruste mennesker til tjeneste i kirke, skole og samfunn. Ordene fra Jesaja 54 taler fortsatt sterkt til oss: «Lag større plass i teltet ditt, spenn teltdukene ut!» Derfor vil vi være frimodige! Vi har tro på at HLT vil fortsette å vokse, og at Gud ønsker å bruke høyskolen i sitt rike også i årene som kommer. La oss sammen takke Gud for de første 15 årene, og se framover med forventning!

Arne Mella, rektor

Flere blogginnlegg

3. april 2024

Vekkelse som det autentiske kristenliv

Kjernen i fenomenet vekkelse handler mer om gjenopprettelse av det (normale) kristne livet som beskrevet i Bibelen, enn spektakulære hendelser. Les mer
20. februar 2024

HLT har landets mest fornøyde studenter

Resultatene fra studiebarometeret er strålende lesning for HLT! Les mer
4. desember 2023

Utrustning til tjeneste

Vi kan tjene Gud på mange arenaer. Les mer