HLT ER PÅ JAKT ETTER FLERE MENIGHETSPARTNERE » | Høyskolen for ledelse og teologi

HLT ER PÅ JAKT ETTER FLERE MENIGHETSPARTNERE

De siste årene har HLT sett vekst hvert år. Denne høsten alene tok skolen i mot 170 nye studenter, en ny høstrekord for skolen og passerte med det også 300 studenter for første gang i HLT sin historie.

.
Høyskolen for ledelse og teologi kan de siste årene se tilbake på en spennende reise. Fra å være en marginal aktør i den norske høyskoleverden til å bli det naturlige studiestedet for mange med et kall om lederskap i menighetsliv, skole eller samfunn. Studiebarometeret fra 2018 viste også at HLT ikke bare er i vekst, men har de mest fornøyde teologistudentene også sammenlignet med våre konkurrenter. Enda viktigere er rapportene om at stadig flere av skolens tidligere studenter går inn og tar ansvar i både menigheter og organisasjoner over hele landet. HLT utdanner ledere til både kirke, skole og samfunn.

.
Vekst bringer også utfordringer
Til tross for vekst og hyggelige tall bringer det også med sine utfordringer, en del av disse handler om penger. HLT sin økonomiske utfordring er at det statlige tilskuddet for høyskoler først kommer 2 år etter at studentene har avlagt sine eksamener. Med det i tankene vil en periode med rask vekst for en høyskole, som er tilfellet for HLT, vil det bety stadig trangere budsjetter siden skolen må drive høyskole med inntektene som var for to år siden, men med dagens utgifter til en mye større studentmasse og følgelig større stab for å dekke opp for veksten. En annen hyggelig utfordring for skolen er at bygget på Stabekk ikke lenger har kapasitet til å holde tritt med den veksten vi ser. I bunn og grunn er det også en utfordring som handler om penger.

.
Gaveaksjon
Med høstens både gleder og utfordringer tatt i betraktning er et av høstens store mål å få inn flere menighetspartnere som vil bidra med økonomisk støtte til å bygge fremtidens ledere. Rektor Arne Mella sier i et brev som har gått ut til alle menigheter i Pinsebevegelsen og Baptistsamfunnet “Vi tror at HLT har blitt et stadig viktigere redskap for Guds rike i Norge, og vi tror at en akademisk utdanningsinstitusjon som løfter frem en klassisk forståelse av Guds ord sammen med et tydelig fokus på Åndens liv, har fremtiden foran seg.» Målet er å samle inn 300.000 kroner før året er omme og få på plass 30 nye partnere som kan bidra med et årlig beløp for å sikre videre vekst og velsignelse for Guds rike i Norge i årene som ligger foran.

 

Skattefradrag
Nytt av høsten 2019 er at det nå gis skattefradrag for gaver til høyskoler som HLT. Både enkeltpersoner og bedrifter/foretak kan gi skattefrie gaver. Minimumsbeløpet er kr 500,- per år. Utgjør gaven over 10.000 kroner gis det fradrag for inntil ti prosent av inntekt. Tjener du 400.000 kroner kan du altså få fradrag for opptil 40.000 kroner. Skattelovens § 6-42.

Skattefrie gaver til ideelle frivillige organisasjoner kommer i tillegg til gaver til forskning. Du kan for eksempel gi både til din lokale menighet og til HLT med skattefradrag. Skattelovens § 6-50. Skattefradraget beregnes separat for begge gavene.

.

Om du ønsker å gi en gave til skolen kan du gå inn på hlt.no/gave(ny fane) og lese mer om hvordan du kan gi. Send gjerne også en mail til oss på post@hlt.no om du har ytterligere spørsmål til hvordan være med å bidra.