Baptistene med enstemmig ja til utbygging!

I midten av november var baptistene samlet til landsmøte. En av de store sakene der var veien videre for eiendommen på Stabekk.

For oss som høyskole var det stor spenning knyttet til dette årets landsmøte hos baptistene. Det skulle stemmes over om det blir utbygging på Stabekk eller ikke. Vi som høyskole har pushet sterkt for en solid oppgradering av skolebygget i Michelets vei. Vi har rett og slett vokst ut av lokalene der. HLT ønsker å vokse både i kvalitet og i størrelse. Da trengs det et skolebygg som matcher dette ambisjonsnivået.

Vi gleder oss stort over at landsmøtet enstemming gikk inn for å oppgradere på Stabekk!
Vår rektor, Arne Mella, kunne rett og slett rapportere om stor begeistring blant de som var tilstede. Det er virkelig gode nyheter for oss. Rett og slett en viktig milepæl!

Arne Mella presiserer likevel at man må gå en del runder til og få en del flere ting på plass før spaden går i jorden. Likevel så er vi mer optimistiske enn noen gang før.

Vi takker landsmøtet for tilliten og troen dere har vist oss i denne prosessen. Vi skal gjøre vårt ytterste for å drive en høyskole som driver ut arbeidere til kirke, skole og samfunn!

Du kan lese mer om saken på baptist.no.