HLT kobler seg tettere på arbeidslivet

Onsdag 19. oktober tok HLT et nytt skritt for å koble høyskolens studenter tettere på arbeidslivet.

Nytt initiativ kobler studenter og arbeidsgivere tettere sammen

«Arbeidslivspresentasjon» er det svært funksjonelle og beskrivende navnet på arrangementet som HLT arrangerer for første gang denne høsten.

«Tanken er å introdusere studenter for hvilke muligheter som ligger på andre siden av utdannelsen så tidlig som mulig. På den måten får kanskje studentene en tydeligere retning gjennom studiene og en motivasjon for hvilke muligheter som venter etter endt studieløp,» sier rektor Arne Mella.

En del av en større strategi

HLT har i dag i underkant av 300 studenter og har allerede flere initiativ som forsøker å koble høyskolen tett på arbeidslivet og aktørene som tilbyr relevante jobber. Fra før finnes Karrieredagen der menigheter, organisasjoner og bedrifter får møte studentene på stand. I tillegg har HLT en alumniportal der høyskolens alumnimiljø kan komme i kontakt med arbeidsgivere på jakt etter nye ansatte gjennom stillingsannonser, og praksis i menigheter og organisasjoner en viktig del av studiet i ledelse og teologi.

På arbeidslivspresentasjonen inviterer høyskolen aktører som presenterer det de jobber med, og hvilke jobbmuligheter som finnes. Først ut er Pinsebevegelsen, Filadelfia Oslo og Baptistsamfunnet.

«Vi ser frem til hvilken betydning dette kan ha for våre studenter, men også til å se hvilke dynamikker som kan oppstå når høyskolen og praksisfeltet kommer nærmere hverandre. Kanskje finnes det flere muligheter der vi kan utnytte hverandres styrker og spille hverandre gode.»

HLT planlegger en ny arbeidslivspresentasjon våren 2023.