Vi lanserer HLT-konferansen

I mai 2022 arrangeres HLT-konferansen for første gang. Vi er da vertskap for den internasjonale lederkonferansen Christian Leadership Conference i samarbeid med det europeiske teologiske nettverket GBFE.

40 talere fra hele verden

I løpet av tre dager vil konferansen presentere over 40 foredrag og panelsamtaler. Agnes Lid og Angelika Marsch fra Wycliffe, Louise Kretzschmar fra University of South Africa og forskningsleder ved HLT, Karl Inge Tangen, er plenumstalerne på konferansen.

I tillegg vil det være forskjellige streams med talere fra akademia, business og menighetsliv fra hele verden. Stephen Fogarty, som er rektor ved Alphacrucis University College, pinsebevegelsens høyskole i Australia, vil være hovedtaler på menighetsleder-sporet. Rakel Alegre, Truls Åkerlund og Jarle Waldemar vil også bidra her.

Starten på noe nytt

Rektor Arne Mella har hatt en slik konferanse i tankene lenge, og planen er at HLT skal fortsette å arrangere en slik konferanse hver vår.

«Vi er utrolig takknemlige for å få være vertskap for CLC2022. Dette blir første gang vi prøver oss på et arrangement i en slik skala, noe som også sier noe om at vi som høyskole stadig tar nye steg. Vårt håp er at dette ikke bare skal bli en engangsforeteelse, men at CLC2022 er starten på en ny tradisjon i vårt årshjul, der vi neste år kan ønske velkommen til HLT-konferansen 2023.»

Egen dag for kirkeledere

Selv om CLC2022 i utgangspunktet er en akademisk konferanse vil én av dagene ha ekstra fokus på menighetsledelse.

«Vår visjon er at HLT skal være praktikernes beste venn. Derfor er det også viktig for oss at dette blir en arena der teologer, forskere og ledere kommer sammen og beriker hverandre. Det er i denne dynamikken de beste samtalene og refleksjonene kan oppstå, tror vi. Vi håper på denne måten å utfordre både pastorer, ledere og forskere i deres videre utvikling. At HLT kan være med å skape dette møtepunktet, er veldig spennende,» sier Arne Mella.

Christian Leadership Conference arrangeres i HLTs lokaler i Filadelfiakirken i Oslo 18-20. mai. For påmelding og mer informasjon om konferansen gå inn på hlt.no/konferanse.