Stipendiatstillinger

Stipendiatstillinger ved Høyskolen for Ledelse og teologi HLT utlyser 2 stipendiatstillinger over 4 år. Vi søker etter personer som vil […]

Stipendiatstillinger ved Høyskolen for Ledelse og teologi

HLT utlyser 2 stipendiatstillinger over 4 år. Vi søker etter personer som vil gjennomføre et doktorgradsprosjekt innen nytestamentlig teologi eller systematisk teologi.  Stillingen innebærer en undervisningsplikt på 25% i hele perioden, og vil bli knyttet til fagfeltene systematisk teologi og/eller bibelteologi. Det kan også være aktuelt å gjennomføre studiet over 6 år med 50 % undervisningsplikt. Stillingene lønnes i ltr. 50, stigende til ltr. 55 etter 4 år.

.

Om doktorgradsprosjektet

Det faglige arbeidet vil skje innenfor rammen av HLTs FOU-arbeid. Prosjektet bør være et faglig bidrag til baptistisk og/eller pentekostal teologi og dermed til den gryende fagtradisjonen som utvikles ved HLT. I systematisk teologi er det særlig aktuelt å arbeide med pentekostal/baptistisk fundamentalteologi/hermeneutikk eller ekklesiologi, men søkerne kan også arbeide med tilstøtende problemstillinger som kombinerer teologi og samfunnsvitenskap.

.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Søkere må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarende i teologi eller kristendomskunnskap. Søkere bør også ha inngående kjennskap til baptistiske og/eller pentekostale tradisjoner. Personlig egnethet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt.  Språkkunnskaper innen engelsk og koinégresk vil også bli tillagt vekt. For å vurdere pedagogiske ferdigheter kan søkere bli bedt om å forberede og gjennomføre en prøveforelesning. Søkere må videre identifisere seg med og fremme skolens formål og kristne verdier.

.

Søknaden skal inneholde

  • En kort presentasjon av søkerens forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen
  • Navn og kontaktopplysninger til to referanser, en av disse bør være veilederen for masteroppgaven
  • Dokumentasjon på relevant utdanning og undervisningspraksis
  • En prosjektbeskrivelse av hva man ønsker å forske på.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søknad med CV sendes til post@hlt.no.

.

Søknadsfrist: 12. april. For nærmere opplysninger kontakt rektor Karl Inge Tangen, tlf.: 67103542.