Studentkort | Høyskolen for ledelse og teologi

Studentkort

Ved henvendelse til skolens administrasjon vil studenten ved studiestart få tildelt et studentkort . Personlig oppmøte kreves.

Dette kortet utstedes til studenter som tar minimum 15 studiepoeng pr. semester. Kortet er en legitimasjon som viser at innehaver er student ved HLT og benyttes bl.a. som identifikasjon ved eksamen, for å få studentrabatter ved reiser osv.

For at studentkortet skal være gyldig må semesteravgift være betalt og kvitteringsoblat fra SIO være klistret på kortets bakside. Kvitteringsoblaten hentes i HLTs administrasjon.