Studentpastor

HLT har en ansatt som bærer tittelen studentpastor.

Studentpastoren har en sentral rolle i det å utvikle skolens sosiale og åndelige miljø. Studentpastoren er hovedansvarlig for gjennomføring av skolens fellessamlinger. Herunder Chapel, nattverdssamlinger og andre ting vi gjør i fellesskap.

Studentpastor er tilgjengelig for å prate og veilede studenter. Relasjonsbygging med menigheter er også en sentral del av studentpastors arbeidsbeskrivelse.

Studentpastoren har kontor i gangen i øverste etasje. Der er det bare å banke på.

Studentpastoren er tilstede for deg som er student!

Ønsker du en prat?