Studentrådet

Studentrådet er et partipolitisk uavhengig organ for studentene ved HLT. Organet skal ivareta studentenes rettigheter og interesser. Dette skal gjøres ved å søke samarbeid med høgskolens ledelse; faglig og administrativt, samt øvrige organer såsom nasjonale og internasjonale studentorganisasjoner.

Studentrådet skal:

  • følge opp studentpolitisk og faglige arbeid ved HLT.
  • fremme samarbeid mellom studentrådet, administrasjon og ledelse.
  • holde kontakten medstudentene for å lytte til deres behov og opplevelser av studenttilværelsen ved HLT.

Kontaktinformasjon til studentrådet finnes i Moodle.

Vedtekter for studentrådet ved HLT finner du her.

Stillingsinstruks for studentrådsrepresentanter finner du her.