Bli kjent med studiehverdagen på HLT Stavanger

Undervisingsrytme

Ved HLT Stavanger har vi en undervisningsrytme med forelesninger hver uke. Undervisningen vil legges mandag, tirsdag og onsdag, med tid for praksis og selvstudium resten av uken.

Det er mulighet for å velge redusert undervisning i utvalgte emner, og vi vil etterstrebe å samle undervisningen for studenter med redusert undervisning i utvalgte undervisningsuker.