Tilrettelagt eksamen

I spesielle tilfeller etter begrunnet søknad, kan skolen fravike de vanlige eksamensordningene. Slike unntak kan være funksjonshemming, sykdom, dysleksi, e.l., som tilsier at en annen eksamensform vil gi studenten bedre mulighet til å få vist sine reelle kunnskaper, selvstendige vurderinger og ferdigheter. Det skal i slike tilfeller foreligge legeattest/helseattest/annen erklæring. Sensor skal informeres hvis det er gjennomført eksamen på spesielle vilkår. Skolen vil i slike tilfeller følge regler som gjelder i offentlig skole på samme nivå.

Normalt vil gjennomføring av eksamen på spesielle vilkår medføre at:

 • Eksamenstiden forlenges med to timer, etter søknad.
 • PC med norsk rettskrivningsprogram kan nyttes etter søknad.
 • En vil se bort fra rettskrivingen for dyslektikere.
 • Oppgaveteksten kan leses opp for dyslektikere.
  • Den vanlige eksamensformen kan fravikes. I slike tilfeller kan det:
   • gjennomføres muntlig prøve i stedet for skriftlig –eller omvendt.
   • gjennomføres en alternativ skriftlig hjemmeeksamen som skal løses i løpet av tre døgn.

Frister
Fristene for å søke tilrettelagt eksamen ved HLT finner dere her.
Søker du etter fristen, kan du ikke regne med å få søknaden behandlet. Unntaket er dersom sykdom eller skade har oppstått etter søknadsfristen.