Undersøkelse

Tusen takk for at du fullførte undersøkelsen!

.

Ved å fylle ut skjemaet under så er du med i trekningen av en Kindle.

Informasjonen du fyller ut her kan ikke spores tilbake til dine besvarelser i undersøkelsen!

 

Undersøkelse blant tidligere studenter ved HLT

Undersøkelse blant tidligere studenter ved HLT

Navn
Navn
Fornavn
Etternavn
Deles ikke med tredjepart!

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.