Egenerklæringsskjema

I forbindelse med utveksling, så er det påkrevd at du som student fyller ut egenerklæring. Den finner du under. Dine personopplysninger er trygge hos oss, og deles ikke med andre.

EGENERKLÆRING OM UTENLANDSOPPHOLD
Anbefalt, men Ikke påkrevd
Anbefalt, men Ikke påkrevd