Vitenskapelige publikasjoner

2020

Willgren, David.
Why Davidic Superscriptions Do Not Demarcate Earlier Collections of Psalms. Journal of Biblical Literature, 2020, Volum 139 (1), s. 67-86, HLT.

Willgren, David.
A Teleological Fallacy in Psalms Studies? Decentralizing the «Masoretic» Psalm sequence in the Formation of the «Book» of Psalms  I: Intertextualität und die Entstehung des Psalters,
Mohr Siebeck, 2020, ISBN 978-3-16-156343-0, HLT.

Stephen, Gabriel.
The Contribution of Norwegian Baptists towards Religious Freedom in Norway. 1877􏰙1891, Journal of European Baptist Studies (JEBS), 2020, Volum 20 (1), s. 78-92, HLT.

Petrenko, Ester.
A Study of Ephesians: A New Identity Reshaped by the Gospel of Reconciliation.
I: Reconciliation: Christian Perspectives – Interdisciplinary Approaches, LIT Verlag, 2020,
ISBN 978-3-643-91303-6, s. 60-83, HLT.

Davage, David.
Textkritik och ny filologi i exegetisk undervisning: Nagra reflektioner och praktiska exempel.
Svensk Exegetisk Årsbok, 2020, Volum 85, s. 81-91, HLT.

Aadne, Linda.
The Sacramental Practices of the Believing Community, I: Baptist Sacramentalism 3. Wipf and Stock Publishers, 2020, ISBN 9781725286085, s. 145-170, HLT.

Andersen, Øyvind G.
Healing and Preaching: The eschatological and legitimizing perspectives on healing constitute a unity that has important implications for the Church. Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 2020, (7), HLT.

Davage, David.
Kan Gamla testamentet bli som nytt? Exegetisk undervisning i skuggan av ett «döende» testamente.
Studia Theologica Practica Umensia, 2020, Volum 3, s. 101-129, HLT.

Davage, David.
“As It Is Written Concerning Him in the Songs of David” (11Q13 2 9–10): On the Role of Para- textual Activity in Shaping Eschatological Reimaginations of Psalm 82. I: David, Messianism, and Eschatology: Ambiguity in the Reception History of the Book of Psalms in Judaism and Christianity. Eisenbrauns, 2020, ISBN 978-952-12-3941-0, s. 3-44, HLT.

Jenssen, Jan Inge.
How Church Leadership May Influence Growth by Applying an Organizational Life Cycle Perspective on Church Development. A Literature Study. Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 2020, Volum 7, HLT, UIA.

Tangen, Karl Inge.
Pentekostal spiritualitet, økoteologi og miljøengasjement. Et bidrag til utvikling av en pentekostal og karismatisk spiritualitet som kan integrere elementer av økoteologi og miljøetikk. Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 2020, Volum 7, HLT.

2019

Willgren, David.
’May YHWH avenge me on you; but my hand shall not be against you’ (1 Sam. 24:13): Mapping land and resistance in the ‘biographical’ notes of the ‘Book’ of Psalms. Journal for the Study of the Old Testament, 2019, Volum 43 (3), s. 417-435, HLT.

Jenssen, Jan Inge.
How Can Strategic Leadership be Applied to the Development of the Local Church? A Discussion of Content and Process. Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 2019, Volum 6, HLT, UIA.

Willgren, David.
A Canonical Taming of Suffering: On How Paratextual Activity Reshapes the Relationship Between God and Human in Psalm 71. I: God and Humans in the Hebrew Bible and Beyond: A Festschrift for Lennart Bostr􏰸m on his 67th Birthday, Sheffield Phoenix Press, 2019,
s. 176-207, HLT.

Willgren, David.
A “Book”of Psalms in 4QMidrEschata.b? Scandinavian Journal of the Old Testament, 2019, Volum 33 (2), s. 223-243, HLT.

Åkerlund, Truls.
Halen som logrer med hunden: Om pentekostal eskatologi og sosialt engasjement. Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 2019, HLT.

Smidsrød, Åse Miriam; Tangen, Karl Inge; Andersen, John Daniel Lannemyr.
Kvinnelige ledere i kirken. Et pentekostalt perspektiv. Scandinavian Journal for Leadership & Theology 2019, Volum 6, s. 1-26 HLT.

Tangen, Karl Inge.
Servant Leadership and Power. An introductory theological analyses. Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 2019, Volum 6, HLT.

2018

Åkerlund, Truls; Tangen, Karl Inge.
Charismatic Cultures: Another Shadow Side Confessed. Pneuma: The Journal of the Society for Pentecostal Studies, 2018, Volum 40 (1-2), s.109- 129, HLT.

Åkerlund, Truls.
A Phenomenology of Pentecostal Leadership. Wipf and Stock Publishers, 2018, (ISBN 978-1532639791), HLT.

Sandtorp, Bente.
Det Norske Baptistsamfunn Bekjennelsesd􏰹p, trosfrihet og flerkulturelt mangfold.
I: Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap. Cappelen Damm Akademisk, 2018, ISBN 978-82-02-59475-6, s. 169-190, HLT.

Andersen, Øyvind G.
Pinsebevegelsen og den karismatiske bevegelsen – Den hellige 􏰹nds gaver og 􏰹ndserfaringer. I: Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap. Cappelen Damm, Akademisk, 2018,
ISBN 978-82-02-59475-6, s. 191-212, HLT.

Willgren, David.
Why Psalms 1-2 Are Not to Be Considered a Preface to the »Book« of Psalms. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 2018, Volum 130 (3), s. 384-397, HLT.

Willgren, David.
4Q177 i svensk översättning. Svensk Exegetisk 􏰚rsbok, 2018, Volum 83, s. 43-65, HLT.

Tangen, Karl Inge.
Leadership as participation in the hospitality of God: A reading of Luke-Acts. Journal of Pentecostal Theology, 2018, Volum 27 (2), s. 284-306, HLT.

Jenssen, Jan Inge.
Leadership and church identity. A discussion of how leadership in the local church can help to realize the true nature of the church. Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 2018, Volum 5, HLT, UIA.

Tangen, Karl Inge.
Leadership as participation in Christ: Paul’s theology of leadership in the letter to the Philippians. Journal of Biblical Perspectives on Leadership, 2018, Volum 8 (1), s. 276-290, HLT.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.