Vitnemål

Vitnemål utstedes rutinemessig når studenten fullfører sitt studium til normert tid.

Studenter som har fullført studium på våren/sommeren kan forvente vitnemål i løpet av høsten samme år. Vitnemålet utstedes når alle eksamener er fullført og bestått.

Ved utstedelse av vitnemål ved fullført grad, vil det automatisk bli vedlagt et vitnemålstillegg (Diploma Supplement) som gir en nærmere beskrivelse av kandidatens utdanning og av høyere norsk utdanningssystem.

Studenter som har bedt om karakterbegrunnelse eller klagesensur kan ikke få utstedt vitnemål før denne prosessen er avsluttet.

Studenter som ikke fullfører til normert tid, vil måtte søke om vitnemål når studiet er fullført. Vi oppfordrer studentene til å gjøre dette kort tid etter fullført grad.

Mistet vitnemålet? 

Mistet eller tapt vitnemål vil i utgangspunktet bli erstattet med et duplikat / en kopi av originalen. Original vitnemål utsendes kun én gang!