Utveksling » Høyskolen for ledelse og teologi

SYDNEY, AUSTRALIA

BERKELEY, USA

Høyskolen for ledelse og teologi tilbyr flere spennende muligheter for å ta deler av studiet i utlandet.
Gjennom våre samarbeidspartnere kan du både studere og ha praksis i bedrifter og organisasjoner i andre
deler av verden.