HLT-kurs i Bergen » | Høyskolen for ledelse og teologi

HLT-kurs i Bergen

Suksessen fortsetter med HLT-kurs i Bergen!

.

Kurset vi tilbyr er VEL1110 Den verdibaserte lederen (10stp/ECTS)

.

Kurset VEL1110 gir en innføring i verdibasert ledelse og selvledelse. Vi vil jobbe med spørsmål som: Hva er en god leder? Hvordan formes og trenes ledere som kan bety en viktig forskjell i kirke og samfunn? Studenten vil lære å analysere forskjellige lederroller og lære å identifisere hva slags kompetanse ledere må utvikle. Emnet vil gå gjennom ulike teologiske modeller av ledelse og gi en innføring i organisasjonspsykologiske teorier, inklusivt teorier om transformasjonsledelse, tjenende ledelse, autentisk ledelse og situasjonsbestemt ledelse. Studenten vil også lære å reflektere kritisk og konstruktivt i møte med slike ledelsesmodeller. Endelig vil studenten også få en innføring i hvordan hun eller han kan utvikle en livsstrategi og ledelsesfilosofi, samt utvikle kompetanse i ledelse, selvledelse og stressmestring. Kurset vil derfor kunne gi et godt grunnlag for livslang læring og verdibasert ledelse i kirke, skole eller samfunn.

.

Kurset består av totalt 24 timer undervisning. Disse blir fordelt over helgene 27. – 28. september og 25. 0g 26. oktober.

Den enkelte deltaker velger selv å ta eksamen eller ikke. Prisen er den samme uavhengig av eksamen eller ikke.

.

For detaljer om kurset henviser vi til “Praktisk informasjon”, til høyre på denne siden.

.

Undervisere:

Truls Åkerlund
Truls Åkerlund er et kjent navn og ansikt i de kristne kretser. En svært begavet teolog, underviser, veileder og forfatter. Han har doktorgrad innen organisasjonsledelse ved Regent University. Er også pastor i Salt, Skien

.

.

Jan Inge Jenssen
Jan Inge Jenssen er en særdeles dyktig og kompetent teolog og underviser. En mann med tonnevis av erfaring som han gladelig deler med sine studenter. Han har doktorgrad fra Norges handelshøyskole (NHH). Har vært gjesteforsker ved Fuller Seminary (Pasadena, California) og ved Oregon State University (Corvallis Oregon).

.

Søknad:

VEL1110 Den verdibaserte lederen, med studiepoeng

VEL1110 Den verdibaserte lederen, uten studiepoeng

Søknaden leveres elektronisk via lenkene over. Bilder av vitnemål og attester som dokumenterer generell studiekompetanse eller realkompetanse lastes opp som del av søknaden. Vedleggene må ikke overstige 1MB. Andre opplysninger kan skrives i fritekstfeltet.

Attesterte kopier av vitnemål og attester må ettersendes/leveres ved første undervisningsdag. Skolens adresse er: Høyskolen for ledelse og teologi, Michelets vei 62, 1368 Stabekk. Spørsmål om opptak kan rettes til: opptak@hlt.no