Den beste utdannelsen for det største oppdraget

Noen valg er viktigere enn andre, hva du skal studere er et av disse. Hva er det du egentlig brenner for? Hvilket grunnlag bygger du for det du skal bruke resten av livet ditt til? Studier på HLT gir deg både kompetanse og et utgangspunkt for livet.

Bachelor i teologi og ledelse

Les mer

Bachelor i religion og samfunn

Les mer

Fant du noe av interesse?

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.