Bachelor i religion og samfunn

Relevante, interessante og fleksible studier. Kan tilpasses din hverdag.

HLT tilbyr en bachelorgrad i religion og samfunn. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ECTS og består av fire moduler:

Grunnstudium i kristendom/KRLE (60 stp/ECTS) (Les mer)
Årsstudium i samfunnsfag (60 stp/ECTS) (Les mer)
Valgfrie emner (30 stp/ECTS)
Fordypning (30 stp/ECTS)

Vi har illustrert dette nedenfor med ulike farger. Hver sekskant står for ett emne på 10 studiepoeng/ECTS. Sekskantene med svakere farge viser at du har flere alternativer å velge mellom.

.

.

Grunnstudium i kristendom/KRLE gir en innføring i kristen teologi, spiritualitet og tro. Deretter følger et årsstudium bestående av grunnleggende samfunnsfag og en modul bestående av 30 stp valgfrie emner. Dette gir studiet større bredde.
Endelig består studieprogrammet av 30 stp/ECTS fordypning, en modul på 30 studiepoeng/ECTS som bygger på grunnstudium i kristendom/KRLE eller årsstudium i samfunnsfag.

Studiets hovedmålsetning er å gi en innføring i religion og samfunn. Studiet vil gi studenten kunnskap om de klassiske verdensreligionene, bibelsk og global historie, etiske tilnærmingsmåter, sentrale temaer innen sosiologi, sosialantropologi, global rettferdighet, norsk og internasjonal samfunnsutvikling, samt politisk ideologi og filosofi. Utdanningen vil gi relevant faglig kompetanse til studenter som ønsker å arbeide i frivillige, ideelle og offentlige organisasjoner i samfunnet, spesielt der hvor en kombinasjon av samfunns-, religions- og kulturforståelse vil være viktig. Dette kan blant annet være arbeid med misjon og bistand, etniske og/eller religiøse minoriteter, og med vanskeligstilte eller utsatte grupper i samfunnet. I tillegg vil internasjonale organisasjoner som arbeider for global rettferdighet, som kampen mot menneskehandel, eller organisasjoner som arbeider med integrering, være aktuelle arbeidsplasser.

.
Tilpass studiene til din situasjon
Studiehverdagen på HLT er lagt opp slik at du som student, avhengig av din studieplan, er inne på skolen 2-3 dager ca annenhver uke. Det gir deg som student mulighet til å kombinere studier med din allerede eksisterende hverdag. På den måten kan du praktisere det du lærer, der du er, og du slipper å flytte. Men hva er egentlig forskjellen på å studere fulltid og deltid?

Fulltidsstudier:
Den vanligste måten å ta studier på HLT er fulltid. Da følger du et normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester og følger alle undervisning som normalt.

Deltidsstudier:
Studier på HLT kan også tas på deltid. Det vil si at du reduserer antall fag pr semester, og løpet for å fullføre en bachelorgrad vil da øke til mer enn 3 år. Dette reguleres i utdanningsplanen til hver enkelt student og du kan justere tempoet underveis.

For mer informasjon om studieprogrammet, bachelorens oppbygning og hvilke fag som inngår i studiet, klikk på lenkene i menyen til høyre.

.

.