Det moderne slaveriet – nettbasert kurs

Brenner du for en mer rettferdig verden, og ønsker du å kunne bety en forskjell?

SAM1060 Det moderne slaveriet

Moderne slaveri er et globalt problem som strekker seg langt utover den rettslige sfæren. Problemet har fått mye oppmerksomhet de siste tiårene, og i mange land er problemet også tatt opp på den politiske agendaen. Å behandle moderne slaveri som et enkeltstående problem kan fort bli en fallgruve, hvor man overser hvordan problemet inngår i komplekse verdensomspennende systemer.

‘Kurset SAM1060 inviterer deg til å reflektere over ‘moderne slaveri’ som et globalt menneskerettighetsproblem som er forankret i sosioøkonomiske utfordringer og svake samfunnsstrukturer. Kurset vil hjelpe deg å se problemet med et kritisk blikk, og gi deg innføring i årsakene som gir grunnlag for den grove utnyttelsen: Fattigdom, ulikhet, migrasjon, misbruk, handel, politiske og kulturelle forhold’..

Kurset tilbys som enkeltemne og tilsvarer 10 studiepoeng.

.

Undervisningsform

Studiet består av en kombinasjon av interaktiv nettbasert undervisning, lesing av pensum, aktiv digital læring, debatt og skriving av selvvalgt oppgave. I dette emnet vil identifisering og bruk av relevante digitale kilder være en del av læringsprosessen. Emnet består av 24 undervisningstimer.

Klikk deg inn på emnebeskrivelsen for detaljert beskrivelse av kurset. Informasjon om datoer, pris etc. finner du i faktaboksen.

.

Faglærer

I tillegg til Catharina Drejer vil også Tina Davis fra King instituttet delta som en sentral gjesteforeleser.

Hvis du lurer på noe mer om dette kurset, så kan spørsmål sendes til opptak@hlt.no.

Interessert i flere av våre studier?