Lyst til å gå dypere i Guds ord?

HLT kompetanse tilbyr kurset KRI1110 i Stavanger høsten 2022. Kurset gir en innføring i Bibelen, og gir god mulighet til å gå dypere i Bibelen ved å få bedre oversikt over Bibelens bøker. 

Du vil blant annet lære om 

  • sentrale tema i de forskjellige bøkene i Det gamle og Det nye testamentet
  • hvordan de 66 bøkene konkret er oppbygget
  • hva som kjennetegner ulik type litteratur som f.eks. profetiske og poetiske tekster, historieverk og brev.
  • Litt om den historiske sammenhengen til Bibelens bøker, herunder kunnskap om datidens forhold i Israel og den gresk-romerske verden.
  • Forfatterskap, datering og mottakere av Bibelens skrifter.

Kurset «KRI1110 Innføring i Bibelen» kan være nyttig og anvendelig for deg som ønsker mer kunnskap om Bibelen. Kurset kan også berike personlige bibelstudier og være til hjelp for deg som forkynner og arbeider med bibelundervisning. (Pensumbøkene er også en god investering, som kan fungere som et nyttig oppslagsverk og en ressurs for fremtiden).

Kurset er todelt, fordelt på Det gamle og Det nye testamentet. Det vil til sammen være 4 undervisningsdager med en pensumbok i Den gamle testamente og en pensumbok i Det nye testamentet. Det blir også en eksamen i hvert testamente.

Kurset gjennomføres på HLT Stavanger, i IMI-kirkens lokaler

  • Lørdag 1. oktober, ved Tommy Davidsson
  • Lørdag 22. oktober, ved John Daniel Andersen
  • Lørdag 12. november, ved Tommy Davidsson
  • Lørdag 3. desember, ved John Daniel Andersen

.

Tommy Davidsson:
(Phd, University of Birmingham, UK, f. 1975) er førsteamanuensis ved Høyskolen for ledelse og teologi. Han har tidligere vært misjonær og lærer ved Continental Theological Seminary i Bryssel, Belgia. Hans primære forskningsområde er pentekostal kirkehistorie, men har et særlig interesse for gammeltestamentlig teologi og historie. E-post: tommy.davidsson@hlt.no

John Daniel L. Andersen:
(Master i teologi, f. 1987) er høyskolelektor/stipendiat ved Høyskolen for ledelse og teologi. Hans forskning inkluderer pentekostal hermeneutikk, bibelsyn og problemstillinger knyttet til forholdet mellom erfaring og systematisk teologi. E-post: john.daniel.andersen@hlt.no