HLTs historie

Det startet i 1910…

Høyskolen for ledelse og teologi er en offentlig godkjent høyskole som tilbyr studier innenfor teologi, religion, samfunnsfag og ledelsesfag. Alle våre studer kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.

Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) slik den fremstår i dag ble grunnlagt i 2008, men bygger på og viderefører Baptistenes teologiske seminar som har drevet teologisk utdanning siden 1910. Høyskolen hadde på det tidspunktet godkjennelse som høyskole med undervisning og eksamensrett på bachelornivå. Kai Tore Bakke var den siste rektoren ved Baptistenes Teologiske Seminar, og ble også den første rektoren ved HLT. I dag fremstår høyskolen som en moderne og voksende institusjon med en stadig økende studentmasse.

Høyskolen eies og drives i felleskap av Det norske baptistsamfunn og Filadelfiakirken Oslo på vegne av pinsebevegelsen i Norge. Sammen bærer vi med oss en frikirkelig arv preget av åndskraft, misjon, frivillighet og ansvar for samfunnet. Ved HLT er vi ikke to ulike kirkesamfunn, men en gruppe mennesker som tuftet på misjonsbefalingen ønsker å tjene Gud i verden. Vi ønsker å utruste mennesker til menighet og samfunnsliv, mennesker som på en positiv måte kan bygge opp livskraftige miljøer rundt seg. Derfor kan vi si at vi fra bunnen av er preget av Kristi kjærlighet og drømmen om Guds folks enhet.

HLT har hatt kraftig vekst siden oppstarten i 2008, og tilbyr flere årsstudier i tillegg til en bachelorgrad i teologi og ledelse, og bachelor i religion og samfunn. Høyskolen ligger idyllisk til ved Oslofjordens bredder på Stabekk, like utenfor Oslo og har ca. 280 studenter på heltid og deltid. (På grunn av utbyggingsplaner holder vi for tiden til i St. Olavs gate 24, 0166 Oslo)