Huskeliste for nye studenter

Takke ja til studieplassen:
Husk å bekrefte studieplassen via e-post til opptak@hlt.no innen fristen. Dette er den endelige bekreftelsen på at du takker ja til studieplass ved HLT.

.

Få tilgang til Self Service / Moodle:
Etter du har takket ja til tilbudet, får du en e-post med brukernavn og passord. Dette gir deg tilgang til Self Service og Moodle fra 1. august (for høstsemesteret) eller 1. januar (for vårsemesteret).

Husk å sjekke spamfilteret ditt, om du ikke har mottatt e-posten.

.

Betal studieavgift:
Betalt studieavgiftgir deg studierett, adgang til å gå opp til eksamen og lånerett på HLTs bibliotek. Betaler du ikke studieavgiften innen fristen, kan du miste studieplassen og retten til å gå opp til eksamen.
Faktura sendes pr e-post. Ta kontakt med Annka Lillejordet om du mangler faktura eller har spørsmål til fakturaen.

.

Har du søkt Lånekassen om lån og stipend?: 
Husk at du må ha betalt studievgiften for å få utbetalt lån fra Lånekassen.

.

Få studentbevis:
Alle nye studenter skal møte opp personlig ved skolen for å registrere seg i løpet av oppstarts uken. Studenter som tar minimum 15 studiepoeng pr. semester vil få utstedt et studentbevis. Studentbeviset er en legitimasjon som viser at innehaver er student ved HLT og benyttes bl.a. som identifikasjon ved eksamen, for å få studentrabatter ved reiser osv. Studentbeviset leveres via appen (Kortfri) som kan lastes ned på mobilen fra App Store eller Google Play. (www.kortfri.no)

Ved registrering må studenter tar med seg følgende:

  • Gyldig legitimasjon med bilde (f.eks. pass, førerkort)
  • Originale attester (sjekk infobrevet du får før semesterstart for nærmere informasjon om dette)
  • Studieavgift må være betalt, samt SiO/SiS avgifter.

.

Moodle:
Som student får du tilgang til Moodle. Moodle er skolens intranett hvor studieinformasjon og løpende informasjon legges ut. I tillegg er det i systemet lagt opp til innleveringer, eksamener, klasseromsinteraksjon og løpende dokumentarkiv i de enkelte kurs. Ved studiestart vil studentene få opplæring i bruk av Moodle. Studenten er forpliktet til å gjøre seg kjent med bruken av Moodle, samt delta i utvekslinger i de enkelte kurs.

.

Hold deg oppdatert:
Enhver student ved HLT plikter å gjøre seg kjent med gjeldende reglement om studier og eksamen ved HLT. Videre plikter studenten å sette seg inn i studieplaner, kursbeskrivelser, eksamensplaner, rutiner for eksamen, regler for behandling av fusk og nødvendige forutsetninger for å gå opp til eksamen. Regler, planer og rutiner finnes tilgjengelig på våre nettsider og på Moodle i ”Skolens fellesrom”.