Huskeliste for nye studenter | Høyskolen for ledelse og teologi

Huskeliste for nye studenter

Takke ja til studieplassen:
Husk å bekrefte studieplassen via e-post eller svarslipp innen fristen. Dette er den endelige bekreftelsen på at du skal studere hos oss.

Få tilgang til Self Service / Moodle:
Etter du har takket ja til tilbudet, får du en e-post med brukernavn og passord. Dette gir deg tilgang til Selv Service og Moodle. Den blir sendt til e-posten du har registrert eller brukte da du søkte om opptak. Husk å sjekke spamfilteret ditt, om du ikke har mottatt e-mailen.

Betal semesteravgift:
Betalt semesteravgift gir deg studierett, adgang til å gå opp til eksamen og lånerett på HLTs bibliotek. Betaler du ikke studieavgiften innen fristen, kan du miste studieplassen og retten til å gå opp til eksamen. 
Faktura sendes pr e-post. Ta kontakt med Georgeta Sigland om du mangler faktura eller har spørsmål til fakturaen.

Har du søkt Lånekassen om lån og stipend?: 
Husk at du må ha betalt semesteravgiften for å få utbetalt lån fra Lånekassen.

Få studentbevis:
Ved henvendelse til skolens administrasjon vil studenten ved studiestart få tildelt et studentbevis . Personlig oppmøte kreves. Dette beviset utstedes til studenter som tar minimum 15 studiepoeng pr. semester. Kortet er en legitimasjon som viser at innehaver er student ved HLT og benyttes bl.a. som identifikasjon ved eksamen, for å få studentrabatter ved reiser osv. For at studentbeviset skal være gyldig, må semesteravgift være betalt, og kvitteringsoblat fra SIO være klistret på kortets bakside. Kvitterings oblaten hentes i HLTs administrasjon.

Moodle:
Som student får du tilgang til Moodle. Moodle er skolens intranett hvor studieinformasjon og løpende informasjon legges ut. I tillegg er det i systemet lagt opp til innleveringer, eksamener, klasseromsinteraksjon og løpende dokumentarkiv i de enkelte kurs. Ved studiestart vil studentene få opplæring i bruk av Moodle. Studenten er forpliktet til å gjøre seg kjent med bruken av Moodle, samt delta i utvekslinger i de enkelte kurs.

Hold deg oppdatert:
Enhver student ved HLT plikter å gjøre seg kjent med gjeldende reglement om studier og eksamen ved HLT. Videre plikter studenten å sette seg inn i studieplaner, kursbeskrivelser, eksamensplaner, rutiner for eksamen, regler for behandling av fusk og nødvendige forutsetninger for å gå opp til eksamen. Regler, planer og rutiner finnes tilgjengelig på våre nettsider og på Moodle i ”Skolens fellesrom”.