Hva kan du studere på HLT Stavanger?

På HLT Stavanger tilbyr vi en årsenhet (60 studiepoeng) i Misjon og kirke som kan bygges inn i en bachelorgrad i teologi og ledelse. I tillegg tilbyr vi enkeltemnene «Misjon, kirke og samfunn» og «Misjonale menigheter og livslang etterfølgelse».
.
Mulighet for praksis i IMI-kirken
HLT Stavanger er et samarbeid mellom HLT og IMI-kirken. HLT Stavanger lever tett på IMI-kirkens liv, med felles lokaler og mulighet for praksisplass i menigheten, en unik læringssituasjon hvor veien mellom teologi og praksis, liv og refleksjon er kort. Kombinert med spennende forelesere og praksisopphold i nytenkende menighetsmiljø, utrustes du til å være leder i og utenfor kirken i en ny tid.
.
Program
Årsenheten i Misjon og kirke består av 60 studiepoeng fordelt på 6 forskjellige fag/emner på 10 studiepoeng. Det betyr også at hvert semester inneholder 30 studiepoeng, altså 3 forskjellige fag i halvåret.
.
.
Undervisingsrytme

Ved HLT Stavanger har vi en undervisningsrytmne hvor vi møtes ukentlig for enten forelesning, kollokviegruppe eller gruppearbeid. Disse vil fortrinnsvis legges mandag til onsdag. Det er mulig å velge redusert undervisning i utvalgte emner, og vi vil etterstrebe å samle undervisningen for studenter med redusert undervisning i utvalgte undervisningsuker.

.
Videre studier på HLT
Etter fullført årsenhet kan du fortsette studiene på HLT Oslo, men fortsette å bo i Stavanger og ha praksis i IMI-kirken eller en annen lokal menighet eller organisasjon. HLT sin samlingsbaserte undervisningsmodell gjør at du kan fortsette å bo hjemme, men studere i Oslo sammen med andre studenter fra hele landet. Les mer om våre bachelorstudier i menyen til høyre.

Søknadsfristen er 12. desember for vårsemesteret, og 15. april for høstsemesteret. Løpende opptak frem mot kursets oppstart.

.
Om du har spørsmål om studier på HLT kontakt oss gjerne på opptak@hlt.no

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.