Hvordan skolen er organisert

Her kan du lære mer om hvordan skolen er organisert