KRI1033

Pinsebevegelsen og den karismatiske bevegelse

Grunnstudium i kristendom/KRLE (60 stp)
Bachelor i teologi og ledelse(180 stp)
Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Øyvind G. Andersen
 • Søknadsfrist: 1. august
 • Oppstart: Semesterstart er mandag 14. august. Konkret oppstartsdato kommer i løpet av mai.

Eksamen

Hvis kurset tas som et enkeltstående kurs skal studenten gjennomføre:
Én og en halv times (1,5) skoleeksamen. A-F.

Omfang

12 undervisningstimer

Arbeidskrav

Redusert undervisning: Oppgave 650 ord

Emnebeskrivelse

Kurset KRI1033 Pinsebevegelsen og den karismatiske bevegelse gir en innføring i pinsebevegelsens og den karismatiske bevegelsens historie fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til i dag.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi:

 • kjennskap til pinsebevegelsens historiske bakgrunn og dens fremvekst på begynnelsen av 1900-tallet
 • kjennskap til pinsebevegelsens videre vekst og utvikling frem til i dag
 • kjennskap til pinsebevegelsens sentrale lærepunkt og typiske særtrekk
 • kjennskap til den karismatiske bevegelsens historie innen de protestantiske kirkesamfunn og innen den katolske kirke
 • kjennskap til pinsebevegelsens og den karismatiske bevegelsens historie i Norge frem til i dag

.

Ferdigheter

Studiet skal gi:

 • evne til å kunne gi en fremstilling av pinsebevegelsens og den karismatiske bevegelsens historie frem til i dag, internasjonalt og i norsk sammenheng
 • evne til kortfattet å kunne redegjøre for sentrale lærepunkt og typiske særtrekk ved pinsebevegelsen og den karismatiske bevegelsen

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi:

 • bakgrunnskunnskap for å kunne vurdere pinsebevegelsens og den karismatiske bevegelsens betydning for den internasjonale kristenhet
 • evne til å samhandle med trendene i moderne pinsebevegelsen med en forståelse av bevegelsens historiske røtter

.

Undervisningsform

Undervisning gis i form av interaktive forelesninger i emnet, eget studium av faglig litteratur og eventuell annen ressurslitteratur.

.

Pensumlitteratur

Synan, Vinson (1997). The Holiness-Pentecostal Tradition: Charismatic Movements in the Twentieth Century. Grand Rapids, MI: Eerdmans. S. 1-8, 51-59, 84 -116, 127-175, 185-236, 243-259, 264-266, 271-278 (173 s.)

Andersen, Øyvind Gaarder (2018): “Pinsebevegelsen og den karismatiske bevegelsen: Den hellige ånds gaver og åndserfaringer» i Tjørhom, Ola (red.): Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s. 191-210 (19 s.)

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.