Ca. 50 % fast stilling som kvalitetskoordinatorPublisert:
22. mai 2023

Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) er en privat, kristen høyskole med formål om å utdanne til tjeneste for kirke, skole og samfunn. Vi tilbyr bachelorprogram i teologi og ledelse og religion og samfunn på norsk og engelsk. Høyskolen har ca. 300 studenter og vel 35 ansatte, og har studietilbud i Oslo og Stavanger. Høyskolen eies i fellesskap av Det Norske Baptistsamfunn og Filadelfiakirken Oslo på vegne av Pinsebevegelsen i Norge. HLT Oslo er for tiden lokalisert i St. Olavs gate 24 i Oslo sentrum. Vi har ledig følgende stilling fra 01.08.2023:

 

Ca. 50 % fast stilling som kvalitetskoordinator

Vi har ledig fast delstilling som kvalitetskoordinator i ca. 50 % stilling ved rektors kontor. Stillingen har ansvar for å følge opp høyskolens årshjul for kvalitetssikring med særlig vekt på undersøkelser, evalueringer og rutiner. Kvalitetskoordinator bistår også ledergruppen ved søknader til NOKUT og i utviklingsarbeid.

Vi søker etter en samarbeidsorientert, selvstendig, nøyaktig og strukturert person med erfaring fra kvalitetsarbeid i høyskolesektoren. Det er videre en fordel med ledererfaring. Kvalitetskoordinator deltar ved behov i høyskolens ledermøter.

For stillingen gjelder:

  • Det kreves minimum bachelorgrad i teologi/kristendom. Du må være trygg med data som arbeidsverktøy, og ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk.
  • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Medarbeidere må identifisere seg med og aktivt fremme skolens formål, visjon og kristne verdier gjennom sitt arbeid. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og må kunne gjøre rede for dette (jf. unntak i likestillings- og diskriminerings-loven § 30).
  • Lønn ihht. kompetanse og erfaring. Stillingen er innplassert som første-/senior-konsulent i HLTs lønnsregulativ.

Søknad med CV sendes post@hlt.no innen fredag 9. juni 2023. For nærmere opplysninger kontakt rektor Arne Mella, arne.mella@hlt.no.

Flere blogginnlegg

20. mars 2024

100 % fast stilling som administrativ leder

HLT er på leting etter ny administrativ leder. Les mer
22. mai 2023

Inntil 60 % fast stilling som resepsjonist

HLT har ledig fast delstilling som resepsjonist i inntil 60 % stilling. Les mer
22. mai 2023

Inntil 100 % fast stilling som studieveileder

HLT har ledig inntil 100 % fast stilling som studieveileder med tiltredelse senest 1. august. Les mer