50 % doktorgradsstipendiat i verdibevisst ledelse/praktisk teologiPublisert:
19. mai 2023

Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) er en privat, kristen høyskole med formål om å utdanne til tjeneste for kirke, skole og samfunn. Vi tilbyr bachelorprogram i teologi og ledelse og religion og samfunn på norsk og engelsk. Høyskolen har ca. 300 studenter og vel 35 ansatte, og har studietilbud i Oslo og Stavanger. Høyskolen eies i fellesskap av Det Norske Baptistsamfunn og Filadelfiakirken Oslo på vegne av Pinsebevegelsen i Norge. HLT Oslo er for tiden lokalisert i St. Olavs gate 24 i Oslo sentrum. Vi har ledig følgende stilling fra 01.08.2023:

 

50 % doktorgradsstipendiat i verdibevisst ledelse/praktisk teologi

Vi har ledig ca. 50 % stipendiatstilling i inntil 6 år fra 01.08.23, og søker etter en person som vil gjennomføre et doktorgradsprosjekt innen verdibevisst ledelse/praktisk teologi. Stillingen kan kombineres med andre stillinger ved HLT. Minstelønn er tilsvarende kr. 503.500 i hel stilling, stigende med 3 % i 4 år.

Om doktorgradsprosjektet

Det faglige arbeidet vil skje innenfor rammen av HLTs FoU-arbeid med deltakelse på fagdager etc. Prosjektet bør være et faglig bidrag til verdibevisst ledelse/praktisk teologi og dermed til den fagtradisjonen som utvikles ved HLT, men prosjektet bør også sikte på å bidra i en videre akademisk, praktisk-teologisk diskurs. Det er særlig aktuelt å arbeide med problemstillinger knyttet til menighetsledelse eller organisasjonsledelse i misjonsorganisasjoner.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Søkere må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarende i ledelse eller teologi. Søkere bør også ha inngående kjennskap til menighetsarbeid og frivillig sektor. Personlig egnethet, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og gode språkkunnskaper vil bli tillagt vekt. For å vurdere pedagogiske ferdigheter, kan søkere bli bedt om å forberede og gjennomføre en prøveforelesning.

Søknaden skal inneholde

  • en kort presentasjon av søkerens forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen
  • navn og kontaktopplysninger til to referanser, en av disse bør være veilederen for masteroppgaven
  • dokumentasjon på relevant utdanning og undervisningspraksis
  • en prosjektbeskrivelse av hva man ønsker å forske på

Søkere må identifisere seg med og aktivt fremme høyskolens formål og kristne verdier. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og må kunne gjøre rede for dette (jf. unntak i likestillings- og diskrimineringsloven § 30).Kvinner oppfordres spesielt til å søke. Det tas forbehold om endringer i stillingsbehovet.

Søknad med CV sendes til post@hlt.no innen søknadsfrist 5. juni. For nærmere opplysninger kontakt fungerende forskningsleder Asbjørn Simonnes, asbjorn.simonnes@hlt.no

Flere blogginnlegg

20. mars 2024

100 % fast stilling som administrativ leder

HLT er på leting etter ny administrativ leder. Les mer
22. mai 2023

Ca. 50 % fast stilling som kvalitetskoordinator

HLT har ledig fast delstilling som kvalitetskoordinator i ca. 50 % stilling ved rektors kontor. Les mer
22. mai 2023

Inntil 60 % fast stilling som resepsjonist

HLT har ledig fast delstilling som resepsjonist i inntil 60 % stilling. Les mer