HLT og UIO inngår samarbeidPublisert:
9. mai 2019

Fra og med høsten 2019 kan medarbeidere og misjonærer i Ungdom i Oppdrag kombinere jobb med studier ved Høyskolen for ledelse og teologi.

Rektor ved HLT, Arne Mella, og Ungdom i Oppdrags leder, Andreas Nordli, inngår samarbeidsavtale hvor medarbeidere i UIO kan kombinere jobb med studier ved HLT. Foto: Philip Dosa, Ungdom i Oppdrag.

Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) og Ungdom i Oppdrag (UIO) starter nå et samarbeid hvor medarbeidere i UIO kan studere ledelse og teologi ved HLT. Kontrakten ble nylig underskrevet av Arne Mella, rektor ved HLT, og Andreas Nordli, daglig leder i UIO.

Gjennom dette samarbeidet vil medarbeidere i UIO få tilrettelagt et studium ved HLT hvor man etter tre år eller mer vil kunne få en bachelorgrad i ledelse og teologi. Studiet er en del av HLTs ordinære studietilbud, men tilrettelegges spesielt for medarbeidere i UIO slik at for eksempel arbeidstid i UIO vil bli del av studiets praksis. I tillegg vil enkelte kurs som UIO tilbyr gjennom sin internasjonale utdanningsinstitusjon, University of the Nations, kunne gi fritak fra deler av bachelor-studiet ved HLT. Noe av undervisningen vil også integreres i UIOs lederutviklingsprogram.

«Gjennom dette samarbeidet vil våre medarbeidere øke sin kompetanse. I tillegg vil de få formell kompetanse for praksis de utfører som medarbeidere i Ungdom i Oppdrag. Derfor er vi svært glade for dette samarbeidet», sier Andreas Nordli. «Mange i UIO besitter bred realkompetanse, men fordi vi er organisert som vi er, har de færreste formell kompetanse. Dette samarbeidet vil endre på dette, og vi tror det på denne måten vil bli mer attraktivt for unge mennesker å begynne å jobbe i UIO, da man etter cirka tre års arbeid samtidig vil kunne ha tatt en bachelorgrad.»

«Vi er veldig glade for denne avtalen med UIO. Vår visjon som høyskole er å istandsette mennesker for tjeneste innen kirke, skole og samfunn. Derfor passer dette samarbeidet rett inn i vår tenkning», sier Arne Mella. «HLT har også som visjon å kombinere akademisk kunnskap med Åndskraft, og vi tror medarbeidere i UIO kan tilføre oss engasjement, misjonsfokus og enda større bredde. Vårt bidrag vil være å tilby praksisnære og relevante studier som er tilrettelagt for folk som er i aktiv tjeneste.»

Fakta om HLT

  • Privat kristen høyskole på Stabekk som eies av Det norske baptistsamfunn og Pinsebevegelsen i Norge, og som i år fyller 10 år.
  • Tilbyr bachelorprogrammer i Teologi og ledelseog Religion og samfunn, førstnevnte også på engelsk. Masterprogram tilbys i samarbeid med Ansgar og Örebro teologiske høyskoler.
  • Har ca. 280 studenter og 31 ansatte.

Fakta om UIO

  • Tverrkirkelig misjonsbevegelse som er del av Youth with a Mission, en misjonsorganisasjon som arbeider i nesten 200 land.
  • Har cirka 400 medarbeidere i Norge og over 140 utsendte langtidsmisjonærer til andre land
  • Arbeider ut fra ni sentre i Norge hvor evangelisering, opplæring og undervisning står sentralt.
  • Hvert år går nærmere 300 nordmenn på Disippeltreningsskole (DTS), organisasjonens bibelskole

For videre kommentarer vennligst ta kontakt med rektor Arne Mella ved HLT på telefon 909 66 311, eller leder for Ungdom i Oppdrag, Andreas Nordli, på telefon 454 45 755.

Flere blogginnlegg

Gratulerer!

Onsdag 29. september var det endelig tid for graduasjon for kullene som graduerte sommeren 2020 og 2021. Les mer

HLT lanserer egen portal for alumni

På graduasjon 29. september lanserte HLT sitt nye alumniarbeid og samtidig den nye alumniportalen. Et nettsted der HLT sine graduanter […] Les mer

Endelig studiestart!

16.august er HLT endelig i gang med en ny høst og fysisk undervisning. Etter måneder med nedstengning og undervisning online vender høyskolelivet tilbake til normale former. Les mer