NOKUT godkjenner HLTs akkrediteringssøknad

En omfattende prosess har fått et gledelig resultat.

.

Styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har etter en grundig prosess godkjent søknaden fra Høyskolen for ledelse og teologi om akkreditering som høyskole.

Fra akkrediterte studier til akkreditert høyskole
HLT har siden oppstarten for snart 15 år siden tilbudt offentlig akkrediterte studier. Når NOKUT nå godkjenner søknaden om akkreditering som høyskole, betyr dette at HLT i praksis rykker opp en divisjon som institusjon. HLT vil nå slippe å søke NOKUT om å opprette nye studietilbud på bachelornivå, men få fullmakt til å godkjenne disse selv.

NOKUT-direktør Kristin Vinje gratulerer HLT i deres nyhetssak på nokut.no/nyheter:

«HLT er godt førebudd til å ta på seg selvakkrediteringsfullmaktene dei no får. Igjennom denne prosessen har høgskulen vist at dei oppfyller alle nødvendige krav og at dei har gode rutinar for å kvalitetssikre og vidareutvikla studietilboda sine.»

HLT kan dermed søke Kunnskapsdepartementet om endring av status til akkreditert høyskole. Vedtak om dette fattes av Kongen i statsråd.

En omfattende prosess
For å evaluere søknaden har NOKUT nedsatt en sakkyndig komite med fagpersoner fra andre høyskoler og universiteter. Komiteen har bestått av fem personer, og besøkte HLT i juni i fjor. I tillegg har det vært digitale intervjuer. Komiteen avga først innstilling i februar, og så en tilleggsinnstilling etter HLTs tilsvar. NOKUTs styre fattet så et positivt vedtak 14. juni. Hele rapporten kan leses her.

Parallelt med søknad om akkreditering har det også vært gjennomført nytt tilsyn med HLTs kvalitetssystem. Dette skal sørge for at høyskolen har gode rutiner for å evaluere og utvikle studietilbudene sine. Kvalitetssystemet ble godkjent i april. I forkant av søknaden er det også gjennomført et juridisk tilsyn. Kombinert med arbeidet med tilleggsdokumentasjon etter komiteens besøk i fjor sommer, og ulike tiltak for å imøtekomme komiteens bemerkninger, har dette vært en pågående prosess i over 2,5 år.

En viktig milepæl
«Dette er en viktig milepæl for HLT. Ikke bare betyr det at vi nå oppfyller forutsetningene for videre statsstøtte, men det gjør også at vi får mulighet til å utvikle HLTs studietilbud videre på en enklere måte enn før. Jeg vil også understreke at dialogen med NOKUT har vært god underveis, og hele prosessen har hjulpet oss med å heve kvaliteten på flere områder av virksomheten,» sier rektor Arne Mella i en kommentar.

Stortinget vedtok i 2019 at akkreditering som høyskole skulle være et krav for å motta statstilskudd. Vedtaket ble innført med en overgangsperiode fram til 2025, som regjeringen nå har foreslått å utvide til 2030. Med andre ord er akkrediteringssøknaden som HLT nå har fått godkjent, en forutsetning for videre drift, men samtidig et betydningsfullt arbeid som har løftet hele organisasjonen underveis.

Nye muligheter åpner seg
Nye fullmakter vil kunne bety at HLT raskere kan komme i gang med å tilby nettstudier og videreutvikle sitt studietilbud. Samtidig må høyskolen påse at alt skjer med god kvalitet.

«Nå åpner det seg et nytt og spennende landskap for oss. Og vi har flere planer og ideer for tiden fremover. Det er mange som etterspør flere nettstudier, i tillegg håper vi å få på plass et nytt bachelorprogram om ikke altfor lenge. Forhåpentligvis har vi flere nyheter å presentere høsten 2024,» sier Arne Mella til slutt.

Flere blogginnlegg

Høydepunkter – graduation 2024

Noen høydepunkter fra Graduation 2024 Les mer

Høydepunkter fra HLT-konferansen 2024

24. - 26. april gikk årets HLT-konferanse av stabelen. Her finner du noen høydepunkter fra dagene. Les mer

Gratis forestilling om Hans Nilsen Hauge under HLT-konferansen

Det første i vår lov» - en reise gjennom Norges historie i toner, ord og bilder sett med troens øyne Les mer