NOKUT godkjenner kvalitetssystem

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har ført tilsyn med høyskolens systematiske kvalitetsarbeid og konkludert med at det oppfyller alle krav.
.
NOKUT melder på sine nettsider at HLT har fått godkjent sitt systematiske kvalitetsarbeid etter tilsyn og institusjonsbesøk. NOKUT-direktør Kristin Vinje uttaler til nokut.no:
«Tilsynet viser at HLT arbeider mye med utdanningskvaliteten, og det er inntrykket til komitéen at medbestemmelsesrett og åpenhet er viktige prinsipp ved høyskolen».
.
HLT er en høyskole med akkrediterte studietilbud og må søke NOKUT når nye studietilbud skal etableres eller vesentlige endringer skal utføres.
.
«Vi er glade for denne anerkjennelsen av høyskolens systematiske kvalitetsarbeid. Dette er noe vi arbeider med kontinuerlig, og det er godt å få bekreftet at forbedringene vi har gjort siden sist, har vært vellykket. Det er også gledelig at komiteen gir positive tilbakemeldinger både om selve kvalitetssystemet og kvalitetskulturen ved HLT. Samtidig er et tilsyn også en mulighet for oss til å bli enda bedre. Vi tar med oss flere konkrete råd fra komiteen til videre utvikling.» sier rektor Arne Mella.
.
Høsten og våren på HLT har også vært preget av prosessen med å få på plass et høyere nivå av akkreditering for høyskolen, som kreves for at HLT fortsatt skal kunne motta statsstøtte fra 2025.
.
«Selv om tilsynet med høyskolens kvalitetssystem er en egen prosess, har arbeidet med kvalitetsutvikling også vært avgjørende for HLTs søknad om akkreditering som høyskole. Dette har vært to parallelle prosesser. Vi håper å få positivt svar også på søknaden om akkreditering i løpet av kort tid.» legger rektoren til.
.
Du kan lese mer om saken på NOKUT sine hjemmesider her:
.
Hele tilsynsrapporten fra NOKUT kan du lese her:

Flere blogginnlegg

Høyskolen for ledelse og teologi fyller 15 år!

Vi feirer at det har vært studiestart 15 år på rad med spente og engasjerte studenter. Les mer

Vi lanserer egen podcast!

HLT kaster seg på bølgen og nå kan du lytte til HLT-podcasten over alt. Les mer

På lærerutveksling i Estland

Skoleåret 2022/23 har Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) fått mulighet til å sende lærere på utveksling til Estland, og fått besøk av toppskolerte forelesere fra samme land. Les mer