Nytt online-fag om pinsehistorie

Høyskolen for ledelse og teologi tilbyr våren 2021 det nye faget "Pinsekarismatisk teologi og historie" som du kan ta hjemmefra.

Gjennom det siste året har HLT tilbudt flere fag gjennom digital undervisning og vi fortsetter med dette i året som ligger foran. Våren 2021 kan du ta «Pinsekarismatisk teologi og historie», et fag på 10 studiepoeng fra ditt eget hjemmekontor. På to av undervisningsdagene vil det i tillegg være vanlig undervisning i Bergen.

.

Faget gir en grundig innføring i pinsebevegelsens og den karismatiske bevegelsens historie, teologi og utbredelse globalt og i Norge. I dag finnes det mer enn 600 millioner pinsekarismatiske kristne, og du vil få god oversikt over hvem disse er, hva de tror og praktiserer, og samtidig fordype deg i et selvvalgt tema. Læreren i faget er Rakel Ystebø Alegre, og i tillegg vil flere gjester delta i undervisningen.

.

Rektor Arne Mella kommenterer:

«Vi er glad for å kunne tilby dette faget digitalt til våren, samtidig som vi planlegger for en større tilstedeværelse i Vestlandets hovedstad fra høsten av. Vi tror faget vil engasjere og nå ut bredt i hele Norge. Faget belyser noen lange linjer og sammenhenger som mange vil være interessert i å få grep om.»

.

Rakel Ystebø Alegre har skrevet sin doktorgrad om T. B. Barratt og den tidlige pinsebevegelsen og vil være faglærer, i tillegg til at flere andre gjester vil delta i undervisningen. «Jeg gleder meg til at flere tar del i og blir mer bevisst på hvor vi kommer fra og hva som har formet oss som pinsekarismatiske kristne i dag. Selv om vi hører til en ganske ung bevegelse har vi en rik arv som er både spennende, inspirerende og lærerik.»

.

Du kan lese mer om de praktiske tingene rundt undervisningen i «KRI 1230 Pinsekarismatisk teologi og historie» her, og mer spesifikt om faget i emnekatalogen her.

.